Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Zoveelste woningbouwplan gepresenteerd om woningnood ‘duurzaam’ op te lossen

Zoveelste woningbouwplan gepresenteerd om woningnood ‘duurzaam’ op te lossen

Waarom zou het deze keer wel lukken….?

‘Het Landelijk Woningbouw Programma Fase I 2023-2025 moet de woningnood in Suriname duurzaam helpen oplossen. De algemene doelstellingen van het programma zijn een adequaat en betaalbaar huis en geschikte leefomgeving voor elk Surinaams gezin en ontwikkeling van de gemeenschap. ‘

Te mooi om waar te zijn

Deze tekst in een persbericht van de Communicatie Dienst Suiname klinkt te mooi om waar te zijn, maar is al zo vaak geschreven en gesproken. Hoe geloofwaardig is zo’n plan nog? Hoe geloofwaardig is het om ‘duurzaam’ de woningnood ’te helpen oplossen’? Waar komt het geld vandaan, om hoeveel woningen gaat het?

Al jarenlang trachten achtereenvolgende regeringen de woningnood op te lossen. Maar, het is vooral bij woorden en plannen gebleven. 

Snelle goedkeuring van president voor ‘strategie’

Projectmanager Mark Rommy verzorgde over dit woningbouwprogramma 24 juni een presentatie voor president Chandrikapersad Santokhi met het doel om van het staatshoofd goedkeuring te krijgen voor de strategie voor het Landelijk Woningbouw Programma. Welke strategie?? 

Deze goedkeuring is na de presentatie ook verkregen…. zo snel kan het dus gaan, maar vervolgens gaat er weer vertraging in de uitvoering zijn. Plannen verzanden in dit land meestal in bureaucratische trajecten, gepraat, gepraat en gepraat terwijl er nog geen eerste steen voor een eerste woning is gelegd.

Financiering?

De hoofddoelen van het Landelijk Woningbouw Programma zijn goedkope kredietfaciliteiten creëren voor de samenleving, in cultuur brengen van de kavels waarvoor bereidverklaringen en beschikkingen zijn uitgegeven, bouwen van woningen, begeleiden en monitoren van de woningbouw in het algemeen en het creëren van een wettelijk kader voor de woningbouw. Maar, hoe een en ander gefinancierd gaat worden, welke bank of banken medewerking gaan verlenen, is volstrekt onduidelijk.

Het voornaamste doel is de particuliere woningbouw tegen betaalbare rente binnen het bereik van de middeninkomensgroepen te brengen. 

Rommy stelde, dat aan de hand van de beschikbare middelen een presentatie aan de president is gegeven over hoe er gedacht wordt over de beste manier om het Landelijk Woningbouw Programma op te starten. 

De te volgen stappen na de goedkeuring van het staatshoofd, zijn om door te gaan met de strategie en ervoor te zorgen dat alle juridische kaders worden ingevuld. Wat die strategie is waar steeds over wat gesproken wordt in het midden gelaten.

Slechts voor mensen die in staat zijn een woning te kunnen kopen….

“Er moet op een juiste manier uitvoering gegeven kunnen worden aan het Landelijk Woningbouw Programma”, zei Rommy. De projectmanager stelt deze droge tijd te willen beginnen en uiteindelijk voldoende woonoplossingen aan te bieden in de komende jaren aan de mensen die in staat zijn om een huis te kopen of de mensen die over een kavel beschikken die nog niet bouwrijp is. “Wij gaan dit geleidelijk aan gaan uitvoeren, want we kunnen natuurlijk ook niet direct iedereen helpen, maar we gaan het geleidelijk aandoen”, aldus Rommy. 

Uit het voorgaande blijkt dus, dat het gaat om een woningbouwproject voor burgers die in staat zijn om een huis te kopen. Het gaat dus niet om de zeer velen in de samenleving bij wie de bodem van de portemonnee al voor het bereiken van de helft van de maand te zien is, terwijl juist deze mensen geholpen moeten worden op weg naar een eigen huisje en perceel.

Slechts woorden, woorden en woorden

Hoe dit Landelijk Woningbouw Programma er concreet uit gaat zien en op welke wijze het duurzaam uitgevoerd moet gaan worden, blijft wazig. 

Voor de zoveelste keer wordt weer eens benadrukt dat iedereen in het land recht heeft op een betaalbare woning. Het zijn clichés geworden. Het zijn inmiddels woorden geworden die totaal geen indruk meer achterlaten bij het volk, bij de burgers die liever gisteren dan morgen in een leuke nieuwbouwwoning op een mooi perceel wonen. Maar, de praktijk leert dat burgers met dergelijke mooie woorden en plannen telkens met een kluitje het riet in worden gestuurd. Het ontbreekt binnen regeringskringen al vele jaren aan een gedegen woningbouwbeleid.

PK