Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Zinloos geweld

Zinloos geweld

SERIEUS / ivan Cairo

Zinloos geweld schijnt hand over hand toe te nemen. Ik zegt ‘schijnt’ omdat ik niet over cijfers beschik, maar mij verlaat op berichtgeving in de media en de videofilmpjes die ik op sociale media zie. Overigens, niet alleen ik, maar ook anderen hebben de indruk dat de geweldsdelicten in het land de laatste tijd zijn toegenomen.

Het zou best kunnen dat er geen sprake is van toename en dat het slechts een indruk is omdat tegenwoordig vrijwel alles met mobiele telefoons of veiligheidscamerasystemen wordt opgenomen en ook sneller rondgaat. Maar daar gaat het nu even niet om. Bij mij gaat het om de zinloosheid die ik constateer.

Als je hoort wat er allemaal aan motieven en redenen aan de geweldsincidenten worden gekoppeld, schijnen de teentjes langer en de lontjes van burgers steeds korter te worden

Als je hoort wat er allemaal aan motieven en redenen aan de geweldsincidenten worden gekoppeld, schijnen de teentjes langer en de lontjes van burgers steeds korter te worden. Enkele weken geleden zagen we een stevig gebouwde lafaard een jongeman die fysiek niet tegen hem was opgewassen in elkaar slaan, omdat de jongeman op een bepaalde manier naar hem had gekeken.

Als het kijken naar anderen al aanleiding is voor een stevige pak rammel zullen we binnenkort allemaal met donkere brillen moeten rondlopen om te camoufleren waar we naar kijken. Dat kan niet.

Onder jonge artiesten is het ook hommeles en zien we geweldsincidenten, steek- en schietpartijen waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Terecht heeft assembleevoorzitter Marinus Bee gisteren jongeren en vooral artiesten opgeroepen onmiddellijk te stoppen met het zinloze geweld. Hij riep ze op hun talenten in te zetten om geld te verdienen en een voorbeeld te zijn voor anderen.

Met hun gewelddadig gedrag verkwanselen ze hun toekomst en zorgen ze voor verdriet bij anderen en hun naaste omgeving. Hopelijk neemt de regering, en vooral de minister van Justitie en Politie, goede notitie van de oproep van Bee en wordt ervoor gezorgd dat de politie in staat is preventief en repressief op te treden.

Het is onvoorstelbaar dat de regering op het punt staat circa zeven miljoen euro te besteden aan de bouw van een nieuw hoofdbureau van politie, terwijl nu, nu, nu bepaalde politiestations geen ‘prowagens’ hebben om uit te rukken bij calamiteiten.

Wanneer gaat het jarenlange verschijnsel van gebrekkig transport bij de politie tot het verleden behoren? De burger die politiezorg nodig heeft is moe om aan te horen dat de politie niet kan uitrukken omdat er geen vervoer is of dat het beschikbare vervoer op een andere locatie ver buiten het verzorgingsgebied is.

ivancairo@yahoo.com