Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Zijn er nog nuchtere en helder denkende VHP’ers die Santokhi een spiegel kunnen voorhouden?

Zijn er nog nuchtere en helder denkende VHP’ers die Santokhi een spiegel kunnen voorhouden?

Misschien is de vraag “zijn er nog nuchtere en helder denkende VHP’ers die Santokhi een spiegel kunnen voorhouden?”, een retorische vraag. Er staan geen VHP’ers op, omdat ze niet helder denkend zijn, omdat ze te laf zijn of omdat ze allemaal al mee gecorrumpeerd zijn.

Het is onbestaanbaar dat Santokhi op zoveel podia zo doorzichtig ‘liegt’ en dat niemand hem op z’n minst op een zachte zalverende toon de spiegel kan voorhouden. Niemand doet dat. En no kon ‘wer’ un ede dat “die man” niet luistert. Als dat zo is dan hoor je niet bij “die man”, neem openlijk afstand van hem en anders zwijg en zoek geen slap excuus of smoes om jouw eigen garnalen ruggengraat recht te praten.

Ik had mij bijna voorgenomen om maar te stoppen Surinamers te ‘bestoken’ met mijn analyses maar omdat het juist met de dag erger wordt met de valsheden van Santokhi en niemand en ook niemand hem ergens op aanspreekt meende ik dit artikel te schrijven om jullie te illustreren dat disi no kan. Dit is de overtreffende trap van tegenstrijdigheden en leugens. En hiermee zal hij op weg naar 2025 veel Surinamers weer om de tuin leiden net als voor 2020.

Persconferentie van 3 oktober
Op de persconferentie van 3 oktober zegt de politicus Santokhi verpakt in de rol van president heel veel onzinnigheden, tegenstrijdigheden en leugens. Ik zal er een paar uitlichten en met name zijn uitspraken over lenen, het griezelonderwerp voor Surinamers. Het onderwerp waarmee Santokhi het volk om zijn vinger wil winden met verwijzing naar de vorige regering.

Luister, kijk en huiver zelf naar de persconferentie. Hij zegt op het ene moment (vanaf 1:27:00) dat hij geld gaat lenen om leuke dingen te doen, sociale programma’s te doen dus voor consumptieve bestedingen. En het ander moment zegt hij dat zijn regering niet van lenen is zoals anderen dat deden (vanaf 2:25:00) met de valse verwijzing naar de vorige regering.

Voor degenen die niet de moeite willen nemen om te luisteren vat ik hieronder kort samen.

Samenvatting wat er gezegd is
Jerrel Harderwijk van D-TV Express/Suriname Herald vraagt hem:
“U zegt bij alles zoals veiligheid, onderwijs en volksgezondheid dat die nu prioriteit krijgen. Zegt u daarmee dat u bewust bent dat u 3,5 jaar lang die onderwerpen geen aandacht gaf? Hoe gaat u deze prioriteiten dan financieren? Waar komt het geld dan ineens vandaan? U belooft nu veel maar waarom gaat het nu wel lukken als u team hetzelfde is en de aanpak dezelfde is?”. Harderwijk refereert kennelijk naar beroemde uitspraak van Albert Einstein: “doing the same thing and expecting different results is insanity”.

Santokhi antwoord hem heel breedvoerig met onzinnigheden en dan met name zijn antwoord over geld komt vanaf 1:27:00. Hij gaat geld lenen om het volk te paaien onder het mom nu prioriteiten omdat het goed gaat. Dat geld komt van:

– IMF: US$ 33 miljoen aan begrotingssteun uit deze tranche. Dit is een lening! Dit is dus gewoon geld om sociale dingen te doen, geen investeringen maar vooral consumptieve bestedingen. En op weg naar 2025 komen er meer tranches. Meer lenen dus!
– IDB: US$ 150 miljoen. Dit is een lening.
– Besparing: SRD ?? miljoen. Hij vertelt niet hoeveel en van waar het komt. Hoe heeft hij gespaard terwijl hij steeds zei “moni no de”. Of zijn het toch de “geheime rekeningen” waar mensen in Suriname het over hebben waar de afdrachten van Staatsolie, IamGold, Newmont naar toe zijn gegaan? Hopelijk geen Italiaanse miljarden die stiekem toch aangeboord worden.

Steun van financiële instituten: US$ ?? miljoen. Dit is een lening. Hij noemt het steun, hij gebruikt fromu woorden maar in simpele woorden heet het lenen! Hij weet niet eens hoeveel dus dat wil zeggen dat hij niet eens scherp heeft wat die plannen van hem gaan kosten en hoe hij die gaat dekken. Zie hier dat Harderwijk toch gelijk heeft met zijn vraag over waarom het nu wel gaat lukken met al zijn beloftes. Wie wil hem nog geloven?

Waarin is hij dan zo anders dan de vorige regering zoals hij dat steeds ons wil doen geloven? Deze vraag is alleen relevant voor de nuchtere weldenkende en integere weinige VHP’ers en slim stemmers en voor de rest van Suriname.

Tenenkrommend wordt het pas
Maar tenenkrommend wordt het als hij later in de persconferentie op zijn wel bekende gif spuitende manier met op een slinkse manier de oude rommel cd tevoorschijn halend over lenen van de vorige regering gaat praten. Dan zegt hij niet leent.

Arki bun vanaf 2:25:00 weer. Dan zegt hij dat hij niet wil naar de situatie van lenen en lenen en lenen.

En toen viel ik van mijn stoel. Toen dacht ik het land is definitief verloren. Als je in een en dezelfde persconferentie binnen 1 uur 2 zulke tegenstrijdige dingen live op video/audio ook nog durft te zeggen en ook nog als president dan is alle vertrouwen tot voorbij 0 Fahrenheit gezakt. Moro erg no kan. Dit is voorbij hardleers.

Iedereen herinnert zich nog alle loze beloftes van voor 2020 en video’s die nu tevoorschijn komen waar hij drei ai valse beloftes maakte. Iedereen die nuchter is, een beetje zelfrespect heeft en een beetje, niet veel hoor, fatsoen heeft leert het af om dat gedrag van “liegen en bedriegen” te herhalen. Maar hier zien wij een president van een land die gewoon keihard zijn “valsheden van 2020” herhaalt.

Zijn er nog nuchtere en helder denkende VHP’ers die Santokhi een spiegel kunnen voorhouden?

Als er nog slimstemmers zijn, als er nog mensen zijn die nog in Santokhi – buiten de gecorrumpeerde en valse VHP’ers – geloven dan is dat het bewijs dat het land reddeloos verloren is. Als er nog nuchtere, helder denkende en integere VHP’ers zijn dan moeten die nu wel opstaan. En anders voortaan zwijgen en vooral niet met de verkiezingen langs de deuren gaan.

Hikmat Mahawat Khan