Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Yokohama reikt hand uit voor aanpak Coppenamebrug

Yokohama reikt hand uit voor aanpak Coppenamebrug

Erwin Linga, de districtscommissaris (dc) van het bestuursressort Boven-Coppename in het district Sipaliwini, benadrukt het gebrek aan expertise van het ministerie van Openbare Werken (OW) bij de aanpak van de Coppenamebrug. De brug verkeert al geruime tijd in een slechte staat en loopt het risico op elk moment in te storten. Met name de DAF trucks die dagelijks met houtblokken over de brug rijden, lopen gevaar. De dc heeft zijn zorgen hierover geuit tegenover Suriname Herald.

Ook de bewoners van de dorpen in dat gebied zijn ontevreden over de toestand van de brug. Onlangs hebben zij daarom uit protest het initiatief genomen om de brug te barricaderen voor de ondernemers in dat gebied.

Rayen Clemens, een van de initiatiefnemers voor de wegblokkade, merkt op dat het lastig is om de ondernemers in dat gebied te overtuigen om met hen in gesprek te gaan over de brugsituatie. Clemens wijst erop dat de Daftrucks, die dagelijks houtblokken over de brug vervoeren, verantwoordelijk zijn voor de schade aan de brug.

“Afgelopen vrijdag hebben we vergaderd met de ondernemers, er vond een krutu plaats met het traditionele gezag en de ondernemers. Yokohama heeft toegezegd ons te zullen ondersteunen bij de brugaanpak en zij hebben daadwerkelijk de benodigde materialen geleverd. We ondervinden geen problemen met dit bedrijf, maar de anderen werken niet mee,” aldus Clemens.

De slechte staat van de brug. Foto: Facebook

De burgervader bevestigt dat Yokohama al materiaal heeft geleverd voor de aanpak, maar dat er ook deskundige brugbouwers nodig zijn, en deze dienen van het ministerie van OW te komen. “Ik heb minister Riad Nurmohamed hierover geïnformeerd en hem berichten gestuurd, maar krijg geen reactie. Ik zal opnieuw contact met hem opnemen om deskundigen te vragen te helpen met de brugaanpak. Het benodigde materiaal is reeds aanwezig en de werkzaamheden zijn afgelopen zaterdag al begonnen, maar we hebben iemand van OW nodig om het goed te laten verlopen,” merkt hij op.

De situatie is ernstig en het OW-personeel lijkt dat niet te beseffen. Misschien moet er eerst iets ernstigs gebeuren voordat ze actie ondernemen, voert de burgervader aan.