Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Wrakverwijdering SS Goslar

Wrakverwijdering SS Goslar

De regering van Suriname, in deze het Ministerie van Openbare Werken, werkt aan de verwijdering van het wrak van de SS Goslar, dat midden in de rivier, in een nauwe bocht op een zandbank, in de Surinamerivier ligt. Er wordt een openbare inschrijving gehouden om de uitvoering te gunnen aan de laagste bieder.

Milieueffecten

De opdrachtgever eist, dat bij de verwijdering van het obstakel, de uitvoerder terdege rekening houdt met milieu-, sociale- en andere effecten die de lichting zal hebben op eigenschappen van de rivier. Gewezen wordt op de vaargeul, de stroming, sedimenttransport en omgevingsfactoren.

Hinder voorkomen

De scheepvaart op de rivier mag gedurende de bergingswerkzaamheden geen ernstige hinder ondervinden. Navigatie moet ongehinderd door kunnen gaan. De veiligheid rond de werkplek en in de nabijgelegen vaarroute moet te allen tijde mogelijk zijn.

Recycling

Het ligt in de bedoeling, dat het wrak inclusief brokstukken en ander materiaal wordt verwijderd en elke vorm van vervuiling wordt vermeden. Al het staal is voor recycling. Het materiaal dat uit het wrak wordt gehaald wordt eigendom van de uitvoerder die het verwerkt.

Museumstukken

Op het wrak geplaatste bakens zijn eigendom van de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS. Specifieke items van historisch belang, zoals bel, naamplaatjes, stuurrad en dergelijke worden overgedragen aan de staat. Deze items zullen een plaats krijgen in het Scheepvaartsmuseum van  de Maritieme Autoriteit Suriname.

HD