Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Woorden omzetten in daden

Woorden omzetten in daden

SERIEUS!? / Ivan Cairo

Politicus Ernie Brunings, nu wijlen, heeft tientallen jaren geleden gezegd dat als er ooit een Derde Wereldoorlog zal uitbreken het zal gaan om het beheer van zoetwaterbronnen in de wereld. Hij pleitte er toen voor om een lange termijn nationale strategie voor het beheer van Surinames waterpotentieel te ontwikkelen.

Die strategie zou moeten zijn gericht op bescherming en beheer, maar ook om economisch voordeel te halen door middel van export. Die nationale strategie is nooit gekomen, terwijl Suriname één van de hoogste zoetwaterverhoudingen per hoofd van de bevolking ter wereld heeft.

“De waterval aan woorden en uitgesproken intenties van de president zal ik pas geloven wanneer ik merkbare acties en tastbare resultaten zie”

Gelet op de hoeveelheid water in het land is er een beschikbaarheid van 230.000 kubieke meter per hoofd van de bevolking per jaar. Dit betekent dat theoretisch elke burger de beschikking heeft over 230 miljoen liter per jaar. Een duizelingwekkende hoeveelheid om te bevatten, te bedenken dat een deel van de samenleving geen toegang heeft tot schoon en gezond drinkwater en in sommige landen mensen als het ware een moord begaan om een slokje vuil water.

Al regering op regering stoor ik me de laatste tientallen jaren eraan dat beleidsmakers conferenties en bijeenkomsten nationaal en internationaal aangrijpen om mooie toespraken te houden, terwijl er in de praktijk geen malle ‘M’ wordt gedaan om inhoud te geven aan hun woorden. Lippendienst.

Een paar jaar geleden werd een poging ondernomen om in grote drijvende ballonnen over zee water naar Barbados te exporteren. Het is gebleven bij die ene keer. Daarna werd niks meer vernomen van het project, dat als lucratief aan de samenleving werd gepresenteerd.

Nu heeft president Santokhi tijdens het symposium ‘Capacity Building for Integrated Water Resources Management in Suriname’ een reeks maatregelen aangekondigd over integraal waterbeheer. Met stemverheffing verklaarde hij dat zijn regering een dergelijk project volledig ondersteunt. Hij zet de zoveelste cluster van ministers aan het werk om zaken in goede banen te leiden.

Als met dezelfde energie als die waarmee overige ministersclusters sommige vraagstukken hebben aangepakt, aan de slag zal worden gegaan, heb ik er een zwaar hoofd in dat we ooit enig resultaat zullen zien. Dit zeg ik niet zomaar.

Terwijl de president in zijn toespraak erop wees dat watervoorraden wereldwijd worden bedreigd door onder meer vervuiling, ontbossing en mijnbouw zie ik vanuit zijn regering geen enkel initiatief om juist deze bedreiging in het binnenland het hoofd te bieden. Talrijke rivieren en kreken in het binnenland worden door kwik, dat op grote schaal wordt gebruikt bij de goudmijnbouw vervuild, maar tot nu toe wordt geen enkele actie door de regering ondernomen om dit te stoppen.

Verschillende stromen in het binnenland zijn zodanig vervuild dat het eten van vis uit die wateren een ernstig gezondheidsrisico met zich meebrengt, wat resulteert in toenemende druk op voedselzekerheid en voedselveiligheid voor sommige binnenlandbewoners. Suriname heeft wat dit betreft voor niemendal het internationaal verdrag om kwik uit te bannen geratificeerd. De waterval aan woorden en uitgesproken intenties van de president zal ik pas geloven wanneer ik merkbare acties en tastbare resultaten zie. Niet eerder.

ivancairo@yahoo.com