Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Wijziging btw niet van kracht per 1 oktober

Wijziging btw niet van kracht per 1 oktober

De veelbesproken wijziging in de belasting over toegevoegde waarde (btw) treedt niet meer in werking op 1 oktober. Tijdens een overleg met de vakbonden heeft president Chan Santokhi zijn bezorgdheid geuit en besloten om de inwerkingtreding van de eerdergenoemde wet voorlopig uit te stellen. Ook aanwezig tijdens het overleg waren de ministers van Binnenlandse Zaken, Financiën en Planning, Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en experts van de Belastingdienst.

Marica Clumper, hoofdbestuurslid van C-47, benadrukt dat de invoering van de wet in deze vorm grote gevolgen zal hebben voor de gemeenschap. President Santokhi heeft tijdens het overleg om ruimte gevraagd om de voorstellen van onder andere de vakbonden te bekijken. Binnen 1-3 weken moet de regering aangeven hoe het verder zal gaan.

Clumper is voor nu tevreden dat de zaak is aangehouden, omdat de gevolgen anders ingrijpend zouden zijn vanaf aankomende zaterdag. Er zijn voldoende voorstellen gedaan aan de regering om de last niet zwaarder te maken dan het al is.

In de tussentijd zullen de Evaluatiecommissie btw, de regering en De Nationale Assemblee samenkomen om de voorstellen te bestuderen. Volgens Clumper mag het niet zo zijn dat er om uitstel wordt gevraagd en de wet toch wordt doorgevoerd.

In gesprek met SUN WebTV benadrukt ze dat alle partijen zich moeten inzetten om te voorkomen dat werkers zwaarder worden belast. Daarom zijn er voorstellen gedaan. De C-47 vakbondsvertegenwoordiger gaat ervan uit dat de afspraken met de president worden nagekomen. Het geld dat dringend nodig is, moet worden verkregen waar het het beste kan worden gevonden.