Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » ‘Wij gaan blijven investeren in jullie’

‘Wij gaan blijven investeren in jullie’

Tekst en beeld Valerie Fris

PARAMARIBO — “Het Instituut voor Defensie Opleidingen speelt een cruciale rol in het vormgeven van de defensieorganisatie. Onze taak is niet alleen om militairen op te leiden, maar om ook andere waarden en normen, zoals discipline, bij te brengen. Niets weegt zwaarder dan investeren in het ontwikkelen van mensen dan het geld in je zak houden.” Zo sprak Justus Hew A Kee bij de opening van het collegejaar van het instituut waarvan hij de commandant is.

Het IDO verzorgt onder meer de officiers-, onderofficiers-, chef-kok en hulpkoksopleiding, didactische bijscholingscursus, verkenningstraining en bijscholing van instructeurs. “Wij gaan blijven investeren in jullie”, stelde Defensieminister Krishnakoemarie Mathoera de militairen gerust. Ze wees erop dat één van de pijlers van de organisatie het personeel is. “De kennis die hen wordt bijgebracht is heel specialistisch. De mensen moeten competent worden gemaakt voor het werk dat ze moeten doen.”

“Niets weegt zwaarder dan investeren in het ontwikkelen van mensen dan het geld in je zak houden”

Justus Hew A Kee

Blijf leren

De bewindsvrouw is partners uit Brazilië, Frankrijk, Nederland en de Verenigde Staten erkentelijk voor hun steun bij de trainingen. Zowel de Militaire Academie als de Militaire Specialistische Opleiding hebben een heel hoog slaagpercentage van tussen de 80 en 95 procent. In totaal hebben 418 personen in dienst van Defensie het afgelopen jaar een opleiding gevolgd.

Mathoera spoorde de mannen en vrouwen binnen de organisatie aan om zich te allen tijde te scholen. “Leren doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor je organisatie en voor je land.” Ze haalde ook aan dat de manschappen aan het eind van de maand wanneer zij salaris ontvangen ‘hoe weinig ook’, er trots op mogen zijn dat zij dat konden doen door hard werken.

Dreigingen

Bevelhebber Werner Kioe A Sen, die onlangs zijn master degree behaalde aan het FHR Institute for Higher Education, sprak over de uitdagingen en dreigingen voor de defensieorganisatie en de rol van de opleidingen. Hij vindt bewustwording binnen de organisatie belangrijk vanwege het feit dat de wereld steeds complexer wordt. “Wij moeten altijd paraat zijn voor een worstcasescenario.”

Kioe A Sen benadrukte dat wereldwijde dreigingen geen ver-van-mijn-bedshow zijn. Hij noemde onder meer klimaatverandering, de gevolgen van geopolitieke veranderingen en de ontwikkelingen binnen de internationale handel en die op macro-economisch gebied. Binnen de defensieorganisatie zijn er ook prioriteiten vervat in een beleidsplan. Zo wordt er nog steeds rekening gehouden met bijvoorbeeld Covid-19 en voedselveiligheid in relatie tot bijzonder kwikgebruik.

Een ander belangrijk punt noemde hij cyber onveiligheid. Hij gaf als voorbeeld aan dat ook binnen de overheid gebruik wordt gemaakt van Gmail en Hotmail, die hun archieven in de Cloud opslaan. “Waar worden alle gegevens van jouw e-mail opgeslagen, terwijl wij zoveel confidentiële stukken delen per e-mail?” wierp hij op. Hij pleitte daarom voor het gebruik van staatsaccounts. “De dreigingen staan al op onze stoep, laten wij alert blijven.”