Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Wie zijn de 29 jeugdraadsleden? (2)

Wie zijn de 29 jeugdraadsleden? (2)

Met het bindend verklaren van de uitslag van de stembusgang van de Jeugdraad Suriname is, in de visie van minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, het ’tijdperk Nationaal Jeugdparlement’ formeel afgesloten. In de optiek van de bewindsman, onder wiens leiding de transformatie van het jongerenorgaan heeft plaatsgehad, moeten de jeugdvertegenwoordigers meer contact hebben met hun achterban. In drie afleveringen zal de Ware Tijd de 29 gekozen jeugdraadsleden aan de samenleving voorstellen. Elk van hen kreeg drie identieke vragen – ‘Wat heeft jou gemotiveerd om jezelf kandidaat te stellen?’, ‘Waarvoor wil jij je specifiek inzetten en hoe denk je dat te bereiken?’ en ‘Was jij vóór je kandidaatstelling actief in de politiek en heb je politieke ambities?’ – volgens het ‘vraag en antwoord’-format. Vandaag deel twee met tien jeugdraadsleden.

Tekst Valerie Fris

Beeld Privécollectie

Thiara Amatmohamed (18-Saramacca) wil meer jongeren in de sport

A1:
Mijn motivatie ligt in het feit dat ik een achterstand merk in de ontwikkeling van de jeugd van Saramacca en een wezenlijke bijdrage wil leveren in de ontwikkeling en stimulering van de jeugd op het gebied van met name sport en recreatie.

A2:
Ik wil me graag specifiek inzetten voor de ontwikkeling van sport en recreatie. Ik ben zelf lid van de volleybalvereniging Gideon en zou graag willen dat de jeugd in Saramacca intensiever bezig is met de sport. De stap om dit doel te bereiken is een projectplan indienen voor het bouwen van een sport- en recreatiezaal.

A3:
Ik ben niet actief in de politiek en heb vooralsnog geen politieke ambities.

Thiara Amatmohamed

Ilaisa Panka (17-Paramaribo) gaat voor talentontwikkeling

A1:
Ik ben dagelijks tussen jongeren en wordt zo geconfronteerd met hun problemen. Ik heb opgemerkt dat jongeren zich meer aangetrokken en vrijer voelen tot andere leeftijdgenoten. Dat was mijn push en motivatie om mezelf kandidaat te stellen. Ik wil meer voor jongeren betekenen.

A2:
Eén van mijn aandachtspunten is talentontwikkeling. Ik wil dit doel bereiken door de jongeren extra te stimuleren of de begeleiding te geven om hun talenten te ontwikkelen en zo te professionaliseren.

A3:
Gezien mijn leeftijd ben ik niet actief in de politiek en ik heb tot nu toe geen politieke ambities.

Ilaisa Panka

Jonathan Vrede (20-Sipaliwini) wil ooit volksvertegenwoordiger worden

A1:
Ik ben gemotiveerd geworden door jeugdigen van de verschillende jongerenorganisaties waarin ik zit en ook door sportleiders van de verschillende dorpen waarmee ik samen het jeugdwerk doe.

A2:
De specifieke punten waarvoor ik me sterk maak zijn: creëren van schoolfaciliteiten en mogelijkheden voor sport, het stimuleren van ondernemerschap en het verminderen van drop-outs. Door middel van voorlichtingscampagnes wil ik de informatie over de studiemogelijkheden brengen. En natuurlijk sta ik open voor alle andere urgente zaken die betrekking hebben op jongeren.

A3:
Natuurlijk heeft iedereen zijn of haar eigen manier hoe die naar zaken kijkt en reageert over de politiek. Dat doe ik ook, maar ik ben niet actief in de politiek. Ik heb wel een politieke ambitie en dat is om de stem te zijn voor de Surinaamse bevolking. Ik wil ooit volksvertegenwoordiger worden.

Jonathan Vrede

Gijorgie Samson (19-Paramaribo) wil entrepreneurschap stimuleren

A1:
Als jonge ondernemer heb ik vaker opgemerkt dat ik niet serieus wordt genomen. Alhoewel ik meer dan driehonderd shirts wereldwijd heb kunnen verkopen binnen twee jaar, zegt het anderen niet veel. Ik wil een platform creëren voor jongeren met een small business, zodat ze de nodige tools en steun van de overheid krijgen. Dat heeft mij gemotiveerd om me kandidaat te stellen.

A2:
Mijn doel is echt andere jongeren te stimuleren om te ondernemen en heel rustig een business te starten.

A3:
Persoonlijk ben ik niet politiek actief en ik denk ook niet dat ik ‘politiek ready’ ben, maar het lijkt me interessant.

Gijorgie Samson

Achive Olan (20-Wanica) wil een gezonde levensstijl onder jongeren promoten

A1:
Ik heb kunnen constateren dat ik ergens moet starten om een verandering te brengen op bepaalde gebieden voor jeugdigen. Na een weloverwogen besluit heb ik gekozen om dat te doen via de Jeugdraad Suriname door mij kandidaat te stellen.

A2:
Wat ik graag zou willen doen is een gezonde levensstijl onder de jongeren promoten. Dat houdt in gebruik van gezonde voeding, balans tussen studie en vrije tijd, het nut van sporten en beweging en alles dat ertoe kan bijdragen om gezond te leven. Verder wil ik jong ondernemerschap stimuleren. Dat wil ik doen door andere jonge ondernemers hun succesverhalen te laten delen met jeugdigen die interesse hebben in ondernemen.

A3:
Vóór mijn kandidaatstelling was ik niet politiek actief. Ik wil mij nu focussen op mijn functioneren binnen de Jeugdraad Suriname en de nodige kennis en ervaring opdoen. Wanneer die zittingsperiode voorbij is dan zal ik de vraag beantwoorden als ik politieke ambities heb.

Achive Olan

Azanie Alfaisie (20-Paramaribo) gaat voor sportbeleid

A1:
Ik ben al jaren lid van de stichting Jongerenontwikkeling en Alternatief Suriname, vanwaar uit wij duurzame ontwikkelingsprojecten uitvoeren ten behoeve van de jongeren. Op beleidsmatig niveau een stem zijn voor de doelgroep van de stichting, alsook de roep vanuit de jongeren naar kundige en hardwerkende jeugdvertegenwoordigers, hebben mij doen besluiten om deel te nemen aan deze verkiezingen.

A2:
Ik wil mij voornamelijk inzetten voor het verminderen van jeugdcriminaliteit en het voorkomen van drop-outs. We moeten ons richten op het bieden van ondersteuning en mogelijkheden aan jongeren in onze gemeenschap om te voorkomen dat ze het verkeerde pad op gaan. Ik zal pleiten voor programma’s en initiatieven die jongeren in de gelegenheid stellen om het maximale uit hun potentieel te halen en hun dromen na te streven.

Een ander belangrijk doel is het verbeteren van onze sportaccommodaties. Sport is niet alleen goed voor de gezondheid, maar het helpt jongeren ook om belangrijke vaardigheden te ontwikkelen, zoals teamwork, discipline en doorzettingsvermogen.

Ik zal pleiten voor verbetering van onze sportfaciliteiten en de ontwikkeling van programma’s om jongeren te helpen bij het ontdekken van hun passie voor sport. Dit alles wens ik door middel van inclusie en dialoog te bereiken. Zonder het laatste kunnen wij als multi-etnische samenleving geen stap verder.

A3:
Ik ben vóór mijn kandidaatstelling niet actief geweest in de politiek en heb geen politieke ambities.

Azanie Alfaisie

Sakinah Heijns (20-Wanica) gaat zich inzetten voor tienermoeders en jeugdige delinquenten

A1:
Wat mij gemotiveerd heeft, is het feit dat ik voor jeugdigen als mezelf een stem kan zijn, die op een ander niveau hun problemen aankaarten.

A2:
Ik wil me sterk maken voor hulpverlening aan jongeren in detentie en tienermoeders. Verder wil ik mijn bijdrage leveren aan talentontwikkeling en ervoor zorgen dat zij bij hun buurtorganisatie terecht kunnen om bijvoorbeeld hun talenten en gaven te verfijnen. Ik hoop van harte dat hen die kans wordt gegeven.

A3:
Ik ben niet politiek actief en zie dat binnen deze drie jaar niet gebeuren.

Sakinah Heijns

Magavio Jeroe (18-Sipaliwini) wil meer sportaccommodaties in zijn district

A1:
Ik ben gemotiveerd door jongeren uit mijn district om mij kandidaat te stellen voor de Jeugdraad Suriname.

A2:
Er mogen meer sportaccommodaties komen voor de jongeren en daarom wil ik mij daarvoor inzetten, maar ook voor een betere jongerenparticipatie. Ik zou heel graag sportdagen willen organiseren. Onderdeel daarvan is het bezoeken van scholen in geheel Sipaliwini.

A3:
Vóór mijn kandidaatstelling was ik niet actief in de politiek en op dit moment heb ik geen ambities om de politiek in te gaan.

Magavio Jeroe

Rajeev Goerdin (21-Paramaribo) focust op de volksgezondheid

A1:
De motivatie is ontstaan omdat ik student ben en zie hoeveel verbeteringen er kunnen worden gedaan. In mijn nabije omgeving zie ik vaak een gebrek aan motivatie om verder te studeren.

A2:
Mijn hoofddoelen zijn het motiveren van jongeren om zichzelf verder te ontwikkelen door het invoeren van cursussen over financiële geletterdheid en fundamentele levensvaardigheden. En verder het stimuleren van studenten om in Suriname te blijven om ons mooi land verder te ontwikkelen. Dit moet worden gestimuleerd door het invoeren van een studententoelage.

A3:
Ik ben nooit in aanraking gekomen met de politiek vóór mijn kandidaatstelling bij de Jeugdraad Suriname. Ik heb wel politieke ambities, maar niet in de nabije toekomst. Ik wil graag eerst mijn studie geneeskunde afronden en mij inzetten voor de Surinaamse volksgezondheid door het werken in het ziekenhuis.

Rajeev Goerdin

Brandon Wazirali (21-Commewijne)

A1:
Verschillende factoren hebben mij ertoe aangezet om een actieve rol in de Jeugdraad Suriname te spelen en bij te dragen aan de verbetering van onze gemeenschap, in het bijzonder onze jongeren. Ten eerste ben ik vooral zeer gepassioneerd over empowerment van jongeren en het creëren van positieve verandering in onze samenleving.

Ik ben ervan overtuigd dat de jeugd enorm potentieel, frisse perspectieven en innovatieve ideeën bezit die een betere toekomst kunnen vormen. Door deel uit te maken van de jeugdraad wil ik mijn enthousiasme kanaliseren en samenwerken met andere jongeren om de uitdagingen van onze generatie aan te pakken.

Ook ben ik altijd geïnspireerd geweest door de kracht van collectieve actie en het vermogen om besluitvormingsprocessen te beïnvloeden. De jeugdraad dient als een platform voor jongeren om hun stem te laten horen en actief deel te nemen aan het vormgeven van beleid en initiatieven die rechtstreeks van invloed zijn op ons leven.

Ik geloof dat ik, door actief deel te nemen aan de jeugdraad, mijn unieke inzichten en ideeën kan aandragen om positieve verandering te bevorderen en te pleiten voor de behoeften en ambities van onze jeugd.

Daarnaast is de mogelijkheid om te netwerken en samen te werken met gelijkgestemde individuen die gepassioneerd zijn over gemeenschapsontwikkeling een belangrijke motiverende factor voor mij. De jeugdraad brengt een diverse groep jongeren samen met verschillende achtergronden, elk met hun eigen ervaringen en expertise.

Door met hen samen te werken, verwacht ik waardevolle kennis op te doen, te leren van hun perspectieven en gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen om de dringende problemen die onze gemeenschap aangaan aan te pakken.

Bovendien biedt het deel uitmaken van de jeugdraad een geweldige kans op persoonlijke groei. Het biedt een platform voor mij om mijn leiderschapskwaliteiten te verbeteren, mijn vermogen om effectief te communiceren te versterken en een dieper begrip te ontwikkelen van de dynamiek van de gemeenschap en beleidsvormingsprocessen.

A2:
Ik erken het belang van het aanpakken van een brede scala aan problemen die van invloed zijn op het leven van studenten en ik ben vastbesloten samen te werken met mijn mederaadsleden en schoolbesturen om deze problemen effectief aan te pakken.

Enkele mogelijke aandachtsgebieden zijn:

1. Het welzijn van jongeren: prioriteit geven aan hulpbronnen voor geestelijke gezondheid, een positief schoolklimaat bevorderen en zorgen voor toegang tot ondersteuningssystemen voor jongeren die met problemen worden geconfronteerd.

2. Inspraak en vertegenwoordiging van studenten: kansen creëren voor studenten om hun mening te uiten en bij te dragen aan besluitvormingsprocessen.

3. Academische ondersteuning en verrijking: pleiten voor middelen, programma’s en initiatieven die de educatieve ervaring verbeteren, zoals bijles diensten, studiegroepen of mentorschapsprogramma’s.

4. Campusfaciliteiten en infrastructuur: identificeren van verbeterpunten in de infrastructuur van de school, zorgen voor een veilige en gunstige leeromgeving en actief zoeken naar oplossingen voor bestaande tekortkomingen.

5. Diversiteit, gelijkheid en inclusie: het bevorderen van een cultuur van respect, acceptatie en diversiteit binnen de schoolgemeenschap en pleiten voor beleid en initiatieven die gelijke kansen voor alle leerlingen garanderen.

Deze aandachtsgebieden zijn slechts een beginpunt en ik ben vastbesloten om actief naar mijn medestudenten te luisteren, hun zorgen te begrijpen en mijn focus aan te passen aan hun specifieke behoeften. Ik geloof dat we door samen te werken, transparant te communiceren en proactieve stappen te nemen, een levendige en ondersteunende gemeenschap kunnen creëren die alle jongeren in staat stelt om academisch, sociaal en persoonlijk te gedijen.

A3:
Vanwege persoonlijke keuzes zal ik geen antwoord geven op deze vraag.

Brandon Wazirali