Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Wie mag een beschermingsbevel aanvragen binnen de Wet Huiselijk Geweld?

Wie mag een beschermingsbevel aanvragen binnen de Wet Huiselijk Geweld?

* De partner of ex-partner(slachtoffer) van de dader (gedaagde).

* Een lid van het gezin van het slachtoffer of de dader.

* Een kind of behoeftig door tussenkomst van bijvoorbeeld: de school die het kind bezoekt, een arts, een psycholoog, een erkend maatschappelijk werker, een opsporingsambtenaar, het Bureau voor familierechtelijke zaken, het Openbaar Ministerie of elk andere bloed- of aanverwant van het kind of de behoeftige.

* Een ouder van het slachtoffer of van de dader.

* Een persoon die met de dader een kind heeft.

Wat betekent deze wet in de praktijk?

* Een ander alternatief, dan het strafrechtelijke.

* Ruimere mogelijkheden tot bescherming door de ruime definitie van huiselijk geweld

* Bescherming nog voordat het geweld heeft plaatsgehad.

* Meerdere personen en instanties die namens het slachtoffer een verzoek tot bescherming kunnen doen.

* Snellere en eenvoudigere procedures.

* Geen advocaat nodig.

Wat houd de snellere procedure in ?

* Binnen 7 dagen na indiening van het verzoek wordt de zaak behandeld.

* De rechter moet binnen 2 maanden een besluit nemen.

* Een tussentijdsbevel is mogelijk.

* Geldigheidsduur van het beschermingsbevel is maximaal 3 jaren.

* Een tussentijdse wijziging of intrekking van het bevel is mogelijk.

The post Wie mag een beschermingsbevel aanvragen binnen de Wet Huiselijk Geweld? appeared first on Korps Politie Suriname.