Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Werkgroep SNTA informeert actoren over beleid en strategie

Werkgroep SNTA informeert actoren over beleid en strategie

De werkgroep voorbereiding Suriname Nationaal Trainings Autoriteit (SNTA) heeft dinsdag tijdens een informatieavond de nieuwe ontwikkelingen binnen het Technisch- en Beroepsonderwijs (TVET) in Suriname belicht.

De aanwezigen zijn nader ingelicht over de werkzaamheden van de “Nationale Trainings Autoriteit” die deel uitmaakt van een beleid en een strategie om te komen tot de ontwikkeling van een nationale kwalificatiestructuur met bijbehorende eindtermen conform de eisen en normen van de Caribbean Association of National Training Authorities (CANTA).

Roy Adama, voorzitter van de SNTA, zegt dat deze autoriteit zal zorgen voor de kwaliteit van de technische- en beroepsonderwijsopleidingen in Suriname. “SNTA zal niet fungeren als een accreditatie instituut, maar als een autoriteit die kwaliteit garandeert. SNTA start geen opleidingen”, zegt hij.

SNTA is in een voorbereidingsfase en indien alles volgens planning verloopt zal de autoriteit in 2018 een feit zijn. De voorzitter geeft aan dat de trainingen van SNTA verzorgd zullen worden door hooggekwalificeerden en trainers uit het Caraïbisch gebied, zodat het technisch- en beroepsonderwijs in Suriname kan concurreren met landen binnen de Caricom en andere landen in de wereld.

De trainingen moeten leiden tot het wegwerken van mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het groot tekort aan geschoolde werknemers. Er zullen management trainingen verzorgd worden voor het bestuur, directie en uitvoerende afdelingen van de verschillende instellingen. De trainees zullen moeten kunnen demonstreren wat zij hebben geleerd. Adama geeft aan dat de opleidingen bouwkunde en horeca als eerst aangepakt zullen worden.

Door de Nationale Trainings Autoriteit zal in samenwerking met voornamelijk de werkgevers- en de werknemersorganisaties, een Nationaal Kwalificatie Raamwerk ontwikkeld worden, dat als speerpunt van het TVET- beleid beschouwd kan worden.

De overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging zullen zorg dragen voor het TVET – beleid en een strategie, die niet alleen vraag gestuurd zal zijn maar ook voortdurend afgestemd is en blijft op alle ontwikkelingen van de wetenschap en de technologie.

De Islamic Development Bank financiert dit project.