Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Welzijn: ‘Komende periode kan zwaar worden’

Welzijn: ‘Komende periode kan zwaar worden’

door Gerold Rozenblad

PARAMARIBO — Ferdinand Welzijn is vrijdag benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Bemiddelingsraad. “Ik verwacht dat het de komende periode best zwaar kan worden. De sociaal-economische situatie maakt dat vakbonden best met zware looneisen kunnen komen”, zegt de nieuwbakken voorzitter als hem gevraagd wordt over zijn verwachtingen. Echter, moet bij bemiddeling volgens hem rekening gehouden worden met belangen van meerdere partijen. 

Niet alleen van de werknemer en werkgever, maar ook dat van de staat. Welzijn spreekt van balans en verwijst in dit verband naar de oproep van president Chandrikapersad Santokhi die bij de installatie de raad opriep rekening te houden met de social economische realiteit, maar daarbij ook rekening te houden met de positie van de overheid als werkgever. Extreem hoge lonen in de particuliere sector en staatsbedrijven kunnen een inflatoir effect hebben en ook het beloningsevenwicht verstoren. 

Aanvulling

Welzijn volgt Watti Deets op die in april vorig jaar bedankte. Harold Pultoo, Glenn Georgetin en Nancy Tai A Pin zijn ook geïnstalleerd, waardoor de raad is aangevuld en weer compleet is. De vakbeweging wordt vertegenwoordigd door Georgetin en Stanley Hoever, terwijl namens het bedrijfsleven Dirk Heave en Helen Doelwijt zitten. Tai a Pin en Pultoo zijn door de overheid naar voren geschoven. Over zijn gedragenheid zegt Welzijn dat hij werkzaam bij de Suralco samen met de aldaar opererende bond heeft onderhandeld over loonvoorwaarden. 

Verder heeft hij als voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en in de hoedanigheid van vertegenwoordiger bij de International Labor Organization (ILO) samen met de vakbeweging gezorgd heeft voor het eerste decent work country program. Ook is hij lid geweest van de ontslagcommissie van het ministerie van Arbeid. “Ik moet dus in staat geacht worden om bij conflicterende belangen partijen tot een vergelijk te laten komen. Een win-win benadering is daarbij van essentieel belang.” Minister Steven Mc Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken wees bij de installatie erop dat het profiel van de leden belangrijk is geweest. Op basis van de arbeidsgeschillenwet van 1946 moet de raad vreedzaam geschillen bijleggen.