Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Wantoestanden bij Greenheart: arbeiders lijden onder schending arbeidswetten en veiligheid

Wantoestanden bij Greenheart: arbeiders lijden onder schending arbeidswetten en veiligheid

In de houtsector van West-Suriname spelen zich ernstige wantoestanden af. Arbeiders worden geconfronteerd met overtredingen van arbeidswetten, gebrekkige veiligheid en hygiëne bij het houtbedrijf Greenheart Suriname.

In dit bedrijf zijn arbeiders gedwongen zich te wassen met regenwater, aangezien de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) het leidingwater heeft afgesloten vanwege achterstallige betalingen. “We hebben de situatie gemeld bij de Arbeidsinspectie, maar er gebeurt niets. Ze beweren dat ze geen voertuigen hebben om ter plaatse te komen,” klaagt een bron.

Opmerkelijk is dat Greenhart het enige bedrijf is met een vakbond, maar toch worden arbeiders geconfronteerd met deze misstanden. “We zijn voortdurend in een juridische strijd met dit bedrijf vanwege het overtreden van arbeidswetten,” zegt Robby Berenstein, voorzitter van de Greenheart Group Werknemersorganisatie (GGWO).

Dit wijst op het disfunctioneren van overheidsinstanties. De gehele bosbouwsector is overgenomen door Chinese ondernemers, die zich niet houden aan arbeidswetten. “Bedrijven die georganiseerd zijn, hebben zoveel moeite met de situaties, laat staan de bedrijven zonder vakbond. Wat speelt zich daar af?” vraagt Berenstein zich af.

De regering heeft geen goed zicht op wat zich allemaal afspeelt binnen deze bedrijven. “Als vakbond dragen we ook verantwoordelijkheid en daarom verenigen mensen zich. Maar dat is niet genoeg; overheidsinstanties moeten goed functioneren, anders worden we verzwakt op deze manier,” benadrukt Berenstein.

Dit heeft ernstige gevolgen voor de beloningen en gezondheidsvoorzieningen van de arbeiders. Hoewel ze verzekerd zijn, geldt dit niet voor hun gezinnen. Bovendien draagt hetzelfde bedrijf geen pensioenen af voor gepensioneerden, ook hierover moet de rechter uitsluitsel geven.

“We hebben deze zaak kunnen beslechten via een individuele rechtszaak,” deelt de bezorgde bondsvoorzitter mee over de situatie in West-Suriname.

Binnen de bosbouwsector heersen uiterst precaire omstandigheden, die dringend aangepakt moeten worden, maar dit wordt nagelaten. Er zijn werknemers die arbeidswetten overtreden en ook hier moet strenger op toegezien worden, aldus Berenstein.