Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Wan Okasi eist ook 50 procent verhoging

Wan Okasi eist ook 50 procent verhoging

PARAMARIBO — De stichting Wan Okasi eist ook een verhoging van 50 procent. De organisatie, die de belangen van personen met een beperking behartigt, stelt dat haar leden met SRD 3.350 en minder moeten zien uit te komen, terwijl de regering zichzelf heeft gezegend met een salarisverhoging van 50 procent.

“We hopen dat het niet nodig zal zijn om verdere stappen te ondernemen om dit (de verhoging van 50 procent, … red.) af te dwingen. We willen een beroep doen op uw geweten en verantwoordelijkheidsgevoel om onze doelgroep, die dagelijks worstelt met de gevolgen van hun beperking en het wanbeleid dat verschillende regeringen hebben gevoerd en nog steeds voeren, niet in de kou te laten staan”, schrijft de organisatie in een brief aan de regering.

“Waarom kunnen de leden van de regering niet dezelfde offers brengen als het volk?”

Wan Okasi onderstreept dat gelijkheid en rechtvaardigheid de kernwaarden moeten zijn van elke regering die het beste voorheeft met haar burgers. Volgens de belangenorganisatie is er tijdens elk gesprek met de regering nadruk gelegd op de schrijnende leefsituatie van haar doelgroep.

Een voorstel van de organisatie was om de financiële uitkering van SRD 1.750 te verhogen, maar de regering heeft ervoor gekozen om de doelgroep een koopkrachtversterking van SRD 1.800 toe te kennen. Het totaalbedrag, waarmee de doelgroep moet zien rond te komen, ligt ver onder de armoedegrens die is vastgesteld op SRD 5.228. 

Onrechtvaardig

“Als we het bedrag van SRD 3.550 verdelen over de hele maand, betekent dit dat de regering, op basis van de huidige koers, mensen met een beperking slechts SRD 115 per dag geeft. Onze zestigplussers met een beperking moeten het zelfs stellen met slechts SRD 41,50 per dag. Dit is het gevolg van het feit dat onze zestigplussers alleen moeten leven van het AOV-bedrag, aangezien de financiële uitkering wordt ingetrokken, zodra zij de leeftijd van zestig bereiken”, luidt een passage uit de brief.

Wan Okasi stelt verder: “We hebben herhaaldelijk gevraagd om deze onrechtvaardige regel voor onze mensen te herzien, maar tot op heden is er geen enkele verbetering gekomen. Met de huidige situatie en de ontoereikende uitkering kunnen zij niet eens een gezond leven leiden.”

De organisatie vindt het daarom meer dan rechtvaardig dat mensen met een beperking, gezien de erbarmelijke leefsituatie waarin zij zich bevinden, in aanmerking komen voor een verhoging van 50 procent. “Indien u als regering stelt dat de salarissen van ministers en andere ambtenaren sinds 1994 niet zijn verhoogd, waarom hanteert u dan niet hetzelfde beleid voor sociale instellingen die al sinds 2014 vragen om een aanpassing van het subsidiebedrag dat sindsdien niet is veranderd?”

Wan Okasi vraagt zich af als het de bedoeling is dat alleen het volk moet inleveren, terwijl de mensen in de regering en hun familie en vrienden in luxe kunnen leven. “Waarom kunnen de leden van de regering niet dezelfde offers brengen als het volk?” vraagt de belangenorganisatie zich af.