Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Waldy Nain: “Politiek Suriname is de kluts kwijt”

Waldy Nain: “Politiek Suriname is de kluts kwijt”

Tijdens een routine werkbezoek aan partijcentra van politieke partijen troffen wij voorzitter Waldy Nain van de Partij voor Democratie en Ontwikkeling ten voeten uit aan.  De politicus was bezig het plafond van een ruime vergaderzaal te ragebollen.

Na so mi tan

De voorzitter reageerde met een lachend gezicht op de opmerking: Heb je niets anders te doen, zijn er geen andere mensen binnen de partij die dit karwijtje kunnen opknappen? Je bent al over de 70 jaar: “Na so mi tan, bij de PDO kennen wij geen luxepaardjes. Wij slaan de handen aan de ploeg.”

Modelpartij

“Wij werken planmatig en gericht aan een modelpartij, die zoden aan de dijk zet. Ik blijf het zeggen, Politiek gaat niet alleen over politieke partijen, volksvertegenwoordigers, ministers en presidenten. Het gaat om de mens, die naar zijn mogelijkheden en omstandigheden werkt om vooruit te komen.”

Gotong royong

“Wij zijn gemotiveerd door de zedelijke, morele houding van Gotong royong. Het gaat om gezamenlijk werken aan een bepaald doel. Om ons land op te bouwen.”

Voorbeeldig

“Wij zijn coöperatief en voorbeeldig bezig. Het komt zelf uit uw mond, dat het goede voorbeeld een rijke erfenis is. De PDO is meer dan een politieke partij een maatschappelijk vormingscentrum. De oprichters, het bestuur, de organen, leden en sympathisanten hebben vanaf de oprichting, onafgebroken met goede bedoelingen en met enthousiasme gewerkt. De partij stimuleert het samen optrekken van mensen die veel met elkaar gemeen hebben.”

Algemeen belang

“De partij heeft nog geen parlementaire inbreng of zeggenschap in regeringen verworven, maar zet zich in om het algemeen belang te dienen. Wij staan in contact met de achterban. Niet zozeer met politieke discussies. De Partij richt haar politiek op de familie. overgrootouders, vaders, moeders, kinderen, ooms, tantes, neefjes, nichtjes, vrienden en bekenden.”

Goede bedoelingen

“De goede bedoeling en het enthousiasme van de partij zijn om Suriname nog beter te maken. De scholing en vorming van de PDO is praktisch. Wij werken in meerdere districten in alle stilte aan landbouw en andere projecten zoals een bakkerijopleiding. “Een praktische scholing, training in meerdere beroepen om de mens weerbaarder te maken tegen het leven.”

Vooruitkomen 

“Politiek gaat niet alleen over politieke partijen, verkiezingen, volksvertegenwoordigers, ministers en presidenten. Het gaat om de mens die naar zijn mogelijkheid en omstandigheid werkt om vooruit te komen.”

Schouders onder het werk

De trekkers van de partij zetten letterlijk en figuurlijk de schouders onder het werk. Het politieke werk houdt meer in dan vergaderen. De leden zetten zich fysiek in. Er wordt getimmerd, gesjouwd en gebouwd Deze werkwijze bevordert de saamhorigheid onder en de leden. Er komt vriendschap tot leven. De partij is een politieke stroming, die de oude politieke arrogantie wil wegwerken.”

Het politiekklimaat

Na deze tirade werd aan voorzitter Nain gevraagd over het politiek klimaat van het moment. Zijn gezichtsuitdrukking en stemkleur veranderden, hij begon luider te praten en gebaren te maken. “Niet alleen de regering schijnt de kluts kwijt te zijn.  Politieke partijen en de bevolking zijn ook in de war en zo te zien weet niemand precies wat te doen om Suriname uit het diep dal waarin hij gezonken is te halen. Iedereen is van slag.”

On hold

“Zelfs de samenwerkingsgesprekken met maatschappelijke groeperingen en politieke partijen zijn hoteldebotel. Voorlopig is alles on hold. Iedereen trekt zich in zijn schulp, om zich te beraden. Dan heb ik het vooral over de oriënterende gesprekken die op initiatief van de NDP werden gevoerd, waaraan parlementaire en buitenparlementaire politieke partijen en maatschappelijke organisaties deelnamen.”

HD