Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Waarom lijkt het gedrag van Chan zo erg op dat van Bouta?

Waarom lijkt het gedrag van Chan zo erg op dat van Bouta?

Velen valt het op dat er een grote gelijkenis is tussen het gedrag van Chan en hoe Bouta zich in de afgelopen regeerperiode heeft gedragen. Beiden hebben ze op hun eigen manier het volk verarmd. Op bepaalde punten valt het mij ook op dat ze in hun doen en laten grote gelijkenis vertonen, maar op andere punten weer niet (bijvoorbeeld Bouta is een betere grappenmaker, vooral als hij de filosoof uithangt, en Chan kan beter beloven en reizen). En toch aardig wat gelijkenissen.

In deze column ga ik als niet-psycholoog (want de psychologen, psychiaters van Suriname staken nu), toch proberen aan te geven wat mij opvalt aan dit gepercipieerde fenomeen.

Het volk van Suriname wil het zo, unu gwenti so!
Als Obama zou meedoen met de verkiezingen in Suriname zou hij geen één zetel behalen. Denkt u daar maar over na. Suriname zou die man niet begrijpen, hij is te jong, fit, praat en denkt intelligent en zou het hebben over de toekomst. Hij zou dingen anders aanpakken. Het zieke systeem opschonen. Maar het volk van Suriname wil dit allemaal niet. Dat is te goed voor het volk van Suriname.

Dus Obama zou kansloos zijn in Suriname, want hij zou nooit en te nimmer partijvoorzitter kunnen worden van een van de Viagra partijen. Daar begint het al. Want de partijaanhang is niet gewend om verstandige dingen te horen en te accepteren. Obama zou A zeggen terwijl men gewend is aan B en dus B wil horen. Dus er zou acute kortsluiting ontstaan, eerst in de (Viagra) partij, hij zou nooit voorgedragen worden om voorzitter te worden en als het het wonder boven wonder toch zou lukken, dan zou het bij een one man one vote weer fout gaan, want op landelijk niveau zou er kortsluiting ontstaan, want het volk wil geen verandering.

50 jaar zijn voorbij en Suriname is niet vooruitgegaan, ondanks zoveel rijkdommen. Velen hebben het land verlaten om elders te kunnen floreren (braindrain), “Super-man en Super-wo-man” te worden, want Superman en Superwoman wonen niet in Suriname. Jörgen Rayman zou nog steeds SRD’s verdienen en Aron Winter zou nog steeds bij FC Lelydorp voetballen. Zij die zijn achtergebleven zijn trots op hun 50-jaar lange lijdensweg en oh wee je iets verstandigs poogt te roepen vanuit het buitenland dan worden alle haters, zogenaamde patriotten boos.

Lijders, geen leiders, 50 jaar lijden

Velen hebben het land ook geleid, af en aan dezelfde bende, van Revo-staat naar Militaire Staat, dan weer de Viagra-partijen (waaronder VHP en NPS) met hun oude schoenen, dan weer NDP, en nu binnenkort in 2025 weer VHP-NPS en NDP (want ABOP gaat dood, die pleegt politieke zelfmoord door in te stemmen met het nieuwe kiesstelsel), en zo gaat er de komende 50 jaar ook weer niets veranderen omdat het volk het goed vindt zo, zo is men het gewend in Suriname.

Dus, ja het Surinaamse volk wil het zo. Ze willen een leider die niet alleen hun denkvermogen vernietigd, ze verslaafd maakt aan pakketten, hun spookbanen geeft bij de overheid om ze vervolgens te verwijten dat ze het probleem zijn en niet deugen als spookambtenaar, nee Surinamers willen een leider die hun laat lijden, hen iedere keer weer vijf jaar lang armer maakt, dat wil men.

Dus de conclusie is
Er is geen één leider geweest in de afgelopen 50 jaar die u, volk van Suriname, rijker heeft gemaakt, ook Venetiaan en Telting niet, die hebben gewoon een paar nullen geschrapt meer niet. Ook toen bent u verarmd.

Dan rest de vraag: waarom zou Chan u anders behandelen? Als u Bouta zolang heeft geadoreerd, hem excellent heeft gevonden (Excellentie), dan waarom zou u Chan niet hetzelfde behandelen en ook aanbidden als Excellentie? Hij doet toch hetzelfde met u, en na hem volgen er precies weer zulke leiders, die lopen nu warm aan de kantlijn? 400 procent inflatie in drie jaar (nog net geen recordhouder), ook Chan weet dat u dat accepteert, en dat u die pijn, die armoede, ook lekker vindt, want dat wil het Surinaamse volk.

Suriname kiest ervoor om de toekomst van jongeren, zonen en dochters die al geboren zijn en nog geboren moeten worden aan mensen over te laten die het systeem goed kennen, van binnen en buiten.

Chan doet wat Bouta ook deed (zoek de gelijkenissen zelf) omdat het volk van Suriname al 50 jaar dezelfde bril aanheeft, omdat het zo werkt in Suriname. Het Surinaams systeem is zo. De mensen die de leider omringen zijn niet veranderd, zelfde knopendraaiers, andere kleur T-shirt.

Suriname kiest en wil al 50 jaar hetzelfde maar verwacht dat Obama president wordt. Wel..Wel..wel…

Vooral diegenen die laatst zo wild werden naar aanleiding van mijn artikel over de verandering van het kiesstelsel. Ik heb gehoord dat al deze lui massaal een grote dosis kalmeringsmiddel nodig hadden, wellicht Finidair, dit middel is compleet uitverkocht in de Surinaamse apotheken.

Dus Obama, je bent kansloos in Suriname, sorry Suriname is niet voor jou, je bent niet eens diaspora dus wat weet je van Suriname en het Surinaamse volk, wat kom je in Suriname kletsen met al je titels van Harvard enzovoorts, Obama stuur geld en donder op!

Dr. Ashwin Ramcharan RO (deze titels zijn niet gekocht, daar is voor gestudeerd net als Obama)