Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Waarnemend directeur Surzwam op non-actief

Waarnemend directeur Surzwam op non-actief

De waarnemend directeur van staatsbedrijf NV Suriname Zwaar Materieel (Surzwam) is op non-actief gesteld. In een document dat circuleert op sociale media blijkt waarnemend directeur Ruben Durga op 28 september 2023 door de Raad van commissarissen te zijn aangeschreven, dat hij ingaande 1 oktober met verplicht verlof wordt gestuurd.

Suriname Herald verneemt dat dit besluit in overeenstemming met minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zou zijn genomen. Van het schrijven is er een afschrift verstuurd naar president Chan Santokhi.

“Dit op grond van de onmogelijke samenwerking met u gelet op de volgende feiten”, schrijft de zeven leden tellende RvC. Als feit wordt door de RvC onder meer aangehaald “projecten zonder onderbouwing”. De raad verwijst hierbij naar een schrijven de dato 31 juli 2023 en schrijft verder: “waarbij de schuld verplaatst wordt naar anderen, terwijl in de notulen de dato 17 december 2020 en 14 januari 2021 duidelijk is besloten dat de bedrijfsleider tezamen met de president-commissaris de juridische verantwoordelijkheid van het bedrijf heeft.”

De RvC voert ook het “herhaaldelijk weigeren opdrachten van de RvC uit te voeren” aan. Afgesproken zou zijn dat alle uitgaven boven de SRD 20.000 met toestemming van tenminste twee uit de aangewezen drie RvC-leden moeten geschieden, hetgeen volgens de raad achterwege blijft.

Ook wordt de waarnemend directeur verweten zich niet te houden aan de afspraak om de maandstaten met duidelijke specificatie van de inkomsten en uitgaven te presenteren. Er is volgens de RvC onduidelijkheid omtrent de kosten en baten van de onderneming. Verder zouden besluiten met betrekking tot de jaarrekeningen niet zijn uitgevoerd, waardoor deze tot heden niet door de accountant opgesteld kunnen worden.

Durga wordt verder verweten van het uitvoeren van werkzaamheden met machines van NV Surzwam op zijn privéterrein aan de Gangaram Pandayweg, dit zonder toestemming en medeweten van de RvC.

Verder wordt gesproken van het in gevaar brengen van de bedrijfsvoering van de NV Surzwam door in een schrijven de dato 15 en 27 september 2023 aan te geven dat NV Surzwam geen werkzaamheden meer voor particulieren zal uitvoeren zolang de RvC geen verontschuldiging aan hem heeft aangeboden voor terechtwijzing van werkzaamheden op zijn privéterrein.

Minister Sewdien heeft tegenover Suriname Herald bevestigd dat de brief authentiek is. “Details ken ik niet”, zegt Sewdien.