Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Waarborgsom deelname verkiezingen 2025 wordt SRD 500.000 of meer

Waarborgsom deelname verkiezingen 2025 wordt SRD 500.000 of meer

Politieke partijen die willen deelnemen aan de verkiezingen zullen bij de komende verkiezing in 2025 een bedrag van SRD 500.000 aan waarborgsom moeten betalen. Dit stelt initiatiefnemer Asis Gajadien (VHP) vandaag voor in het parlement tijdens de behandeling van de wijziging van de Grondwet en Kiesregeling. Er wordt zelfs een bedrag van SRD 1 miljoen genoemd en dat zou volgens hem geen probleem moeten zijn.

Gajadien liet weten dat het bedrag van de waarborgsom om twee redenen aangepast moet worden. Het huidige bedrag van de vorige verkiezing is SRD 25 per kiesgerechtigde, maar dat is inmiddels achterhaald vanwege inflatie. Ten tweede stapt men nu over naar een landelijk evenredigheidsstelsel.

In het eerste ontwerp is een bedrag van SRD 100 per kiesgerechtigde opgenomen, en hij stelt voor om dit bedrag te verhogen naar SRD 200 per kiesgerechtigde. Dat zou betekenen dat een partij SRD 500.000 moet storten om mee te kunnen doen aan de verkiezingen.

Volgens de parlementariër moeten serieuze politieke partijen deelnemen aan de verkiezingen. Op dit moment zijn er tussen de 42 en 48 politieke partijen geregistreerd. Hij benadrukt dat wanneer de politieke partijen minimaal één zetel behalen, zij het bedrag terugkrijgen. Daarom dient het als waarborg. Hij onderstreept dat dit geen beperking is van het democratisch recht, maar een waarborg om ervoor te zorgen dat serieuze kandidaten meedoen aan de verkiezingen.

1 procent regeling afgeschaft
Bij de vorige regeerperiode is de 1 procent regeling afgeschaft, en terecht, stelt Gajadien. De monitoring van de 1 procent regeling kon niet plaatsvinden. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en het Centraal Hoofdstembureau (CHS) hebben in diverse evaluatierapporten aangegeven, dat politieke partijen slechts 20 tot 30 stemmen bij de verkiezingen haalden, maar wel ledenlijsten indienden van 3000 leden. Gajadien merkt op dat de uitvoering daarvan niet correct was. Deze niet-serieuze partijen die meededen aan de verkiezingen legden een enorme druk op de organisatie van de verkiezingen.

De parlementariër voerde aan dat men niet zomaar kan opstaan en een politieke organisatie kan oprichten om mee te doen aan de verkiezingen. Het uitgangspunt was daarom de zogenoemde 1 procent regeling om ervoor te zorgen dat politieke partijen democratische structuren, ordening en leden hebben. Tevens is het de bedoeling om elke Surinamer de gelegenheid te geven om te participeren in een politieke organisatie. Dat was de gedachte erachter.

Er is toen voorgesteld om de 1 procent regeling af te schaffen en daarvoor in de plaats een waarborgfonds op te zetten. Daarin was een bedrag opgenomen van SRD 25 per kiesgerechtigde, wat neerkwam op een waarborgsom van SRD 75.000 die een partij moest neertellen om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Als ze geen zetels hebben gehaald, krijgen ze de SRD 75.000 niet terug. Als ze wel zetels hebben behaald, krijgen ze het bedrag wel terug, stelt Gajadien.

De waarborgsom voor de verkiezingen van 2020 was gesteld op SRD 96.250. Het bedrag werd berekend volgens de formule: 1 procent van het aantal kiesgerechtigden vermenigvuldigd met SRD 25. Het aantal kiesgerechtigden was gesteld op 385.000 en op basis daarvan is toen berekend: 1 procent van 385.000 x SRD 25. Dat komt neer op SRD 96.250.