Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Waarborgsom deelname verkiezingen 10 maal verhoogd

Waarborgsom deelname verkiezingen 10 maal verhoogd

De waarborgsom die politieke partijen moeten betalen voor deelname aan de verkiezingen is 10 maal verhoogd. Het te betalen bedrag is nu SRD 250 per kiezer, vermenigvuldigd met 1 procent van het aantal kiesgerechtigden. Het kiezersbestand bedroeg bij de laatste verkiezingen 285.000. Geschat wordt dat bij de komende verkiezingen het bestand ongeveer 300.000 zal zijn. Dat betekent dat politieke partijen ongeveer SRD 750.000 aan waarborgsom moeten betalen om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen.

Politieke partijen die tenminste 1 zetel hebben behaald krijgen het gestorte bedrag terug. Ook bij het behalen van 1 procent van het aantal uitgebrachte stemmen, krijgt de politieke partij het bedrag terug. 

De exacte hoogte van de waarborgsom zal op basis van de kiezerslijst via een Staatsbesluit worden vastgesteld. Aanpassing van de hoogte van de waarborgsom is een van de zaken die meegenomen is bij de wijziging van de Kiesregeling. De waarborgsomregeling is bedoeld om te voorkomen dan minder serieuze personen politieke partijen oprichten en willen meedoen aan de verkiezingen. Daarvoor gold de regeling dat politieke partijen een ledenlijst moesten overleggen dat gelijk is aan tenminste 1 procent van het kiezersbestand. Dit heeft echter niet gewerkt. Partijen overlegden een lijst met duizenden namen van personen, doch bij de verkiezingen behaalde men bijvoorbeeld nauwelijks 30 stemmen.

Tijdens de debatten in het parlement hebben diverse Assembleeleden erop gewezen, dat de verhoging van de waarborgsom niet bedoeld is om politieke partijen te beknotten.

SS