Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » VSB: ‘Ondoordachte, ad-hocmaatregelen kunnen sociale onrust veroorzaken’

VSB: ‘Ondoordachte, ad-hocmaatregelen kunnen sociale onrust veroorzaken’

PARAMARIBO — President Chandrikapersad Santokhi, die zondag naar Canada is afgereisd voor de eerste Canada/Caricom Summit, blijkt nog niet te hebben gereageerd op het schrijven van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) over de recente staatsbesluiten met betrekking tot het Algemeen Pensioenfonds (APF) en de indexering van pensioenuitkeringen. De VSB, die daarvan gewag maakt in haar Nieuwslijn, zegt nog steeds naar een reactie van het staatshoofd uit te kijken.

Het bedrijfsleven zegt te erkennen dat er aanpassingen nodig kunnen zijn, “maar we blijven ons verzetten tegen ondoordachte, ad-hocmaatregelen die sociale onrust kunnen veroorzaken”. De regering wordt daarom nogmaals opgeroepen om het genomen besluit te heroverwegen na overleg met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en sociale partners en om de noodzakelijke aanpassingen op een redelijke termijn in te voeren.

“Verantwoord bestuur en een inclusief besluitvormingsproces zijn essentieel om een evenwichtige oplossing te vinden die recht doet aan alle belanghebbenden”

VSB

De VSB is voorstander van een “algehele herziening van de Pensioenwet van 2014”, wat ze als noodzaak ziet om de complexiteit en onduidelijkheden in de wet aan te pakken. “Verantwoord bestuur en een inclusief besluitvormingsproces zijn essentieel om een evenwichtige oplossing te vinden die recht doet aan alle belanghebbenden en de toekomstige sociale zekerheid van Suriname veilig stelt”, aldus de bedrijfslevenoverkoepeling.

Financiële gevolgen TWK

Aangegeven wordt dat bij het komen tot de staatsbesluiten inclusief overleg ontbrak. Los van de brief aan Santokhi waarin de VSB haar bezorgdheid kenbaar heeft gemaakt, is deze zaak met sociale partners besproken in het Arbeid Adviescollege. “We geloven dat dit een belangrijke stap is om een breder begrip en consensus te bereiken over de gevolgen van deze besluiten en om te werken aan mogelijke oplossingen.”

De grootste zorg van de VSB is de beslissing met betrekking tot de terugwerkende kracht (TWK) van de premieverhoging en de financiële gevolgen daarvan voor zowel werknemers als werkgevers. “We benadrukken opnieuw het belang van open en inclusief overleg bij het nemen van beslissingen met aanzienlijke gevolgen voor alle belanghebbenden. De TWK-inhoudingen zijn ook niet verenigbaar met de wet (artikel 7 lid 9, Wet Algemeen Pensioen 2014)”, aldus het bedrijfsleven.

Juiste beslissing

Op 25 september zei minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken ervan overtuigd te zijn dat de indexering van de pensioenen die onder het Algemeen Pensioenfonds (APF) vallen een juiste beslissing is geweest. Zijn gevoel werd extra bevestigd na een meeting met de pensioenraad van het APF. Door de indexering zullen gepensioneerden SRD 1.350 per maand ontvangen.

Hoewel volgens de bewindsman wettelijk is aangegeven dat de pensioenen om de drie jaar moeten worden geïndexeerd, was dat sinds 2014 niet meer gebeurd. Bij beschikking is, aldus Somohardjo, aangegeven dat de inhaalpremie over de acht maanden in kavels kunnen worden betaald. Hij zei de regering te adviseren om het besluit niet terug te draaien, “want juist in deze moeilijke tijden moet de samenleving worden beschermd en moeten in deze moeilijke omstandigheden de brede schouders de lasten dragen voor diegenen die het niet kunnen”.

Somohardjo gaf aan de pensioenraad te hebben gevraagd om de VSB en de vakbonden uit te nodigen voor een informatiesessie zodat het staatsbesluit beter kan worden toegelicht. Hij benadrukte daarbij veel respect te hebben voor de VSB en open te staan voor een gesprek met de vereniging.

Biza-minister Bronto Somohardjo tijdens de ontmoeting met de pensioenraad van het APF in september. [Foto: Biza]