Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » VSB komt met voorstel Wet Arbeidsbescherming Gezin

VSB komt met voorstel Wet Arbeidsbescherming Gezin

PARAMARIBO — De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft een wetswijzigingsvoorstel opgesteld ten aanzien van de Wet Arbeidsbescherming Gezin en gestuurd naar de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ). Dit meldt de vereniging in haar nieuwsbrief.

De VSB zegt het doel van de wet te ondersteunen, maar verschilt van mening met de overheid over de manier waarop deze voorzieningen moeten worden geïmplementeerd. Werknemers en werkgevers in de particuliere sector hebben net als andere leden van de samenleving te maken hebben met extreme prijsstijgingen en dalende lonen.

“Zowel werknemers als werkgevers zijn verplicht om maandelijks een half procent van hun brutoloon bij te dragen aan dit fonds”

In deze omstandigheden is een extra inhouding op het loon volgens de VSB volledig ongepast en getuigt dit van een gebrek aan begrip van de kant van de autoriteiten. In de wet, is het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) opgenomen en worden zowel werknemers als werkgevers verplicht om maandelijks een half procent van hun brutoloon bij te dragen aan dit fonds. Al geruime tijd heeft de VSB onderhandeld met de overheid over de implementatie van deze wet, ook tijdens het tripartiet overleg.

Deze wet bevat regels met betrekking tot zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en vaderschapsverlof. Het hoofddoel van deze wet is om adequate voorzieningen te creëren voor gezinnen in geval van zwangerschap van vrouwelijke werknemers in de particuliere sector.

Dispensatie

Veel leden van de VSB bieden al dergelijke voorzieningen aan hun werknemers of zijn financieel in staat en bereid om zich aan de wet te houden. De VSB vindt dat secundaire voorzieningen voor werknemers in de particuliere sector in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de werkgever zijn. Alleen wanneer de werkgever duidelijk niet in staat is om hierin te voorzien, moet de overheid hulp of ondersteuning bieden.

Tijdens de gesprekken met de overheid heeft de VSB herhaaldelijk gevraagd om bedrijven die al volledige of zelfs uitgebreidere ouderschapsvoorzieningen hebben geregeld in collectieve arbeidsovereenkomsten of andere personeelsreglementen, toestemming te geven om deze regelingen voort te zetten zonder extra belasting voor werknemers.

Aanvankelijk toonde de overheid tijdens de gesprekken in het kader van de nationale dialoog openheid voor deze afwijkende uitvoering van de regeling. De dispensatieregels die zijn voorgesteld door het bedrijfsleven en de vakbeweging zullen worden meegenomen, zoals besproken in het tripartiet overleg.