Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » VSB: ‘Cruciale rol privésector bij duurzame ontwikkelingsdoelen’

VSB: ‘Cruciale rol privésector bij duurzame ontwikkelingsdoelen’

PARAMARIBO — De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven ziet de private sector als hoeder van een duurzamere toekomst. Aan de vooravond van de SDG Dag, een dag gewijd aan het omarmen en bevorderen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties, stelt de organisatie dat de privésector een “cruciale rol” vervult bij het smeden van een pad naar deze ambitieuze doelen.

Benadrukt wordt dat de SDG’s geen abstracte blauwdruk zijn. “Ze zijn onze belofte aan een betere wereld tegen 2030. Laten we samen de verantwoordelijkheid, het rentmeesterschap en het leiderschap verkennen die de privésector kan ontvouwen en laten we onze beweging uitbreiden en onze gemeenschappelijke betrokkenheid verdiepen”, klinkt de oproep van de VSB.

“Het gaat niet alleen om het cijfer op de winst- en verliesrekening, maar ook om de positieve impact die we achterlaten in de samenleving en op het milieu”

Samenwerking

Om de SDG’s te bereiken zullen de krachten moeten worden gebundeld. “Dit betekent samenwerking met de overheid, het maatschappelijke middenveld en andere belanghebbenden om gezamenlijke oplossingen te ontwikkelen voor de meest complexe uitdagingen. De uitdaging van het bereiken van de SDG’s is te groot en urgent voor alleen regeringen en individuen. Samenwerking met en tussen bedrijven is van cruciaal belang om een plek op de planeet te behouden.”

Het bedrijfsleven wordt daarom opgeroepen om actief deel te nemen aan initiatieven gericht op de SDG’s, zoals partnerschappen voor duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Door samen te werken kunnen we synergieën creëren en onze collectieve impact maximaliseren.”

Verantwoordelijkheid

Duidelijk wordt gemaakt dat in deze tijd van ontwrichting winst alleen niet volstaat. “Als vereniging erkennen we de fundamentele verantwoordelijkheid van de private sector om duurzaamheid hoog in het vaandel te dragen. Het gaat niet alleen om het cijfer op de winst- en verliesrekening, maar ook om de positieve impact die we achterlaten in de samenleving en op het milieu.”

Daarom moet het bedrijfsleven, aldus de VSB, verder kijken dan de financiële bottomline en een ethisch, verantwoordelijke kompas hanteren. “Dit vraagt om duurzaamheid vanuit een intrinsieke motivatie als kernwaarde te omarmen, de gehele toeleveringsketen te verduurzamen en actief te streven naar het verkleinen van de ecologische voetafdruk.”

Rentmeesterschap en leiderschap

VSB ziet rentmeesterschap als het zorgvuldig koesteren van de planeet en samenleving. Daarom moeten bedrijven zichzelf beschouwen als hoeders van de natuurlijke rijkdommen, het land en de mensen. “Het vraagt om actieve inzet voor het behoud van onze kostbare natuurlijke hulpbronnen, om het verminderen- en hergebruiken van afval en om het versterken van de gemeenschappen waarin zij actief zijn. Rentmeesterschap gaat verder dan de horizon van kwartaalresultaten en stimuleert langetermijnvisies en strategieën, waarbij duurzaamheid bovenaan staat”, aldus de VSB.

In het traject naar het bereiken van de SDG’s wordt daarom innovatie en moed geëist. Het voortouw zal moeten worden genomen bij het ontwikkelen van creatieve oplossingen voor de mondiale uitdagingen, zoals klimaatverandering, inclusieve werkgelegenheid, betaalbare zorg, toegankelijk onderwijs, toenemende armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid. “Echt leiderschap gaat verder dan bedrijfsmuren en houdt in dat anderen worden geïnspireerd en aangemoedigd om zich bij de duurzaamheidsbeweging aan te sluiten”, stelt de VSB.

Erop gewezen wordt dat bedrijven die leiderschap tonen in het nastreven van de SDG’s niet alleen bijdragen aan een betere wereld, maar ook hun concurrentievoordeel vergroten. Immers, klanten, investeerders en werknemers zoeken steeds vaker naar bedrijven met een duidelijk engagement voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.