Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Vrouwen en jongeren getraind in verbeteren landbouwproductie

Vrouwen en jongeren getraind in verbeteren landbouwproductie

Vrouwen en jongeren worden gestimuleerd en gemotiveerd om hun landbouwproductie te verhogen. Landbouwcoöperatie Kwatta heeft een Farmer Field School gehouden, waaraan 65 participanten hebben deelgenomen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) staat achter de
doelstellingen …