Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » VRM-bestuur pleit voor samenwerking met Defensieminister Mathoera

VRM-bestuur pleit voor samenwerking met Defensieminister Mathoera

Het nieuwe bestuur van de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM) heeft een kennismakingsbezoek afgelegd aan minister Krishna Mathoera van Defensie en kolonel Werner Kioe A Sen, de bevelhebber van het Nationaal Leger. Het bestuur onder leiding van eerste-luitenant Jonathan Wolf, heeft laten weten dat zij vanaf het begin streeft naar een goede samenwerking om zo de belangen van zijn leden effectiever te kunnen behartigen.

Tijdens het gesprek zijn ook enkele onderwerpen besproken waarin zij graag verbetering zouden zien. De sfeer tijdens het gesprek was gemoedelijk en er zijn afspraken gemaakt om binnenkort opnieuw bij elkaar te komen en concrete stappen te zetten in de aanpak van bepaalde kwesties.

Minister Mathoera was verheugd over de opstelling van de VRM en gaf aan zich eveneens in te zullen zetten om binnen de beschikbare mogelijkheden zaken op te lossen. De bevelhebber benadrukte dat de bestuursleden een belangrijk communicatiekanaal zijn binnen de organisatie. Door terugkoppeling en rapportage kan er ook tijdig gezocht worden naar oplossingen.