Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Vreemde mogendheden hebben al jaren eigendomspercelen in Suriname

Vreemde mogendheden hebben al jaren eigendomspercelen in Suriname

“In Suriname is het al jaren zo dat vreemde mogendheden eigendomspercelen hebben”. Dit zei president Chan Santokhi dinsdag in De Nationale Assemblee bij het beantwoorden van vragen over de uitgifte van domeingrond in eigendom aan India.

Santokhi deelde mee dat het aspect van deze grond al geruime tijd speelt en dat een voormalige president India reeds de garantie heeft gegeven tot het verkrijgen van een duurzame titel op deze grond.

Santokhi zei dat de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) bevoegd is na toestemming van de regering domeingrond in eigendom over te dragen aan vreemde mogendheden. Deze regering heeft de zaak aangetroffen en besloten de zaak goed af te wikkelen door het een en andere uit te werken in een staatsbesluit. Er zijn over deze kwestie reeds drie staatsbesluiten geslagen, maar deze hebben geen betrekking op de overdracht van domeingrond aan een vreemde mogendheid, wat als een hiaat door het bestuur wordt ervaren met name in gevallen waarin diplomatieke betrekkingen met een vreemde mogendheid reeds decennia dateren.

De president zei dat de rechtstitel van grondhuur vaak onvoldoende tegemoetkomt aan de wensen van de vreemde mogendheden. “De verzoeken betreffen ambtswoningen en faciliteiten zoals een multifunctioneel centrum voor culturele en educatieve doeleinden. Wij als regering zijn grote voorstander van het verder verdiepen en ontwikkelen van internationale samenwerking door cultuur en educatie met bevriende naties waarbij in voorkomende gevallen het opzetten van gebouwen als noodzaak wordt ervaren. Het is tegen deze achtergrond dat dit staatsbesluit gestalte kreeg”, deelde de president mee.

Hij benadrukte dat per definitie is uitgesloten de uitgifte van domeingrond in woon- en leefgebieden van inheemsen en tribale volken. De Staatsraad heeft ook geadviseerd geen grond uit te geven in natuurparken en gebieden die op de werelderfgoedlijst staan. De Staatsraad had ook geadviseerd de overdracht te beperken tot de districten Wanica en Paramaribo, maar dit advies is niet overgenomen. Dit omdat de grensdistricten ook gebruikt kunnen worden voor consulaten en diplomatieke instellingen.

“Alle lopende verzoeken van bevriende naties zullen afgehandeld worden conform dit staatsbesluit”, stelde het staatshoofd. Santokhi zei dat Suriname vanaf 1976 een diplomatieke relatie met India onderhoud. Verschillende regeringen hebben de grond symbolisch gegeven maar hebben het niet kunnen realiseren.

“Wij gaan het wel realiseren met het in acht nemen van wettelijke regels. Het staatsbesluit is alleen van toepassing op mogendheden die een formele diplomatieke, consulaire en culturele relatie met Suriname onderhouden conform het verdrag van Wenen en op basis van reciprociteit. Dit geldt niet voor elke vreemde mogendheid”, aldus de president.