Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Vp Brunswijk weerlegt tekort aan beschikbare gronden

Vp Brunswijk weerlegt tekort aan beschikbare gronden

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk ontkent dat er een tekort is beschikbare gronden. Hij zegt dat er wel degelijk duizenden kavels zijn toegewezen aan personen die daarvoor nog geen eigendom hadden. Dit gebeurde in de twee jaar na de aanstelling van minister Dinotha Vorswijk op het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). Brunswijk moedigt burgers aan om bij het ministerie na te gaan hoeveel personen grond hebben ontvangen sinds het aantreden van minister Vorswijk.

Hij benadrukte dat er voldoende cijfermateriaal beschikbaar is om aan te tonen dat de overheid wel degelijk gronden heeft verstrekt. Hoewel sommige politieke figuren bezig zijn met het verkrijgen van hun grond, verzekerde de vp dat het overgrote deel van de gemeenschap niet vergeten zal worden. Zij zullen ook spoedig in staat zijn om over een stuk grond te beschikken. Hij benadrukte dat de regering doorgaat met het verstrekken van gronden en dat niemand zich zorgen hoeft te maken.

Brunswijk erkende echter dat er enkele problemen zijn met bepaalde kavels die nog niet bouwrijp zijn gemaakt, ondanks dat burgers daarvoor hebben betaald. Dit heeft betrekking op de ontsluitingskosten. De minister heeft de opdracht gekregen om dit zo snel mogelijk in orde te maken.

Wat betreft frauduleuze handelingen, gaf Brunswijk toe dat dit niet alleen een probleem is van deze tijd, maar dat het ook in eerdere regeringen voorkwam. Hij veroordeelde deze praktijken en gaf aan dat de departementsleiding bezig is met het aanpakken van corruptie en fraude. Personen die zich hier schuldig aan maken, zullen direct worden aangepakt. Er zullen structuren worden opgezet om het moeilijk te maken om fraude te plegen op het ministerie.

Brunswijk zei verder dat de regering zich zal inzetten voor de aanleg van wegen naar de percelen, zodat eigenaren hun gronden goed kunnen bereiken.