Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Vp Brunswijk overweegt om zelf voertuigen te kopen voor politie Marowijne

Vp Brunswijk overweegt om zelf voertuigen te kopen voor politie Marowijne

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk staat op het punt om twee politiedienstvoertuigen te kopen voor het district Marowijne met zijn eigen geld. Dit als gevolg van de talloze klachten over het tekort aan voertuigen voor politieagenten in het gebied. Hij dringt erop aan dat politievervoer binnenkort beschikbaar moet zijn, en als dit niet het geval is, zal er een verzoek worden gedaan aan onder andere ondernemers in Marowijne om bij te dragen.

President Chan Santokhi beaamt dat er ernstige issues zijn in het district Marowijne. Hij belooft dat er voertuigen beschikbaar gesteld zullen worden aan het politiekorps. Donderdag bij de ingebruikname van het nieuwe politiebureau en de brandweerkazerne te Moengo gaf de president aan dat er reeds een plan is gepresenteerd met een aanzienlijk budget om landelijk dienstvoertuigen aan te schaffen.

Het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) zal 75 procent van de voertuigen ontvangen om de veiligheid te waarborgen. Samen met de ministers van Juspol en Financiën en Planning zal worden besproken waar de benodigde middelen vandaan gehaald kunnen worden.

President Santokhi heeft in de tussenliggende periode bevolen dat er een arrestatieteam in Marowijne beschikbaar moet zijn en dat dit team gemobiliseerd moet worden. Hij stelt voor om tijdelijk twee tot drie voertuigen te huren, zodat het arrestatieteam effectief kan werken totdat permanente voertuigen beschikbaar zijn. “Laten ze hier blijven totdat de laatste rover hier in het gebied is opgepakt en is opgesloten”, zegt Santokhi.

Vp Brunswijk benadrukt de ernst van de situatie in het district, waarbij politieagenten momenteel vervoer moeten lenen van anderen of hun eigen voertuigen moeten inzetten, wat volgens hem niet goed is. Hij erkent wel dat er ook politieagenten zijn die dit probleem als excuus gebruiken om niet te werken. Hij benadrukt dat de politie-eenheid direct zichtbaar moet zijn bij aankomst. Volgens hem is het essentieel dat de politie opvallend aanwezig is.

Brunswijk wijst tevens op de toenemende gevaren op de weg naar Langatabbetje. De granman heeft een dringend verzoek aan hem gedaan om dit probleem aan te pakken. Momenteel moeten ze via Frans-Guyana naar Albina reizen en vervolgens van Albina naar Paramaribo. Hij beschouwt het als een schandalige situatie dat de regering er niet in slaagt haar eigen grondgebied veilig te stellen.

Hij dringt er bij minister Kenneth Amoksi op aan om van zich te laten horen als er onvoldoende middelen zijn. “Als ik een werk moet doen en er geen middelen zijn, dan neem ik ontslag. Wanneer je niet kan werken, wat doe je dan daar. Jij gaat de slechte naam krijgen”, zegt hij.

De vp vergelijkt de huidige situatie met de periode toen Santokhi minister van Juspol was, waar er voldoende middelen waren en alles goed ging. “Het moment dat iets zich voordeed, dan kwamen ze je met de ‘blaka wagi’ ophalen”, zegt hij.

De vicepresident vindt het triest dat politiemannen nu zelf op zoek moeten gaan naar een batterij voor de voertuigen, en noemt het ronduit belachelijk dat politieposten zoals Santoboma geen voertuigen hebben. Hij onderstreept het belang van het voorzien van de politie met de nodige middelen, zodat zij hun taken op een adequate wijze kunnen uitvoeren en de veiligheid in het land kunnen waarborgen.