Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Voorzitter STTB bezoekt President Latijns Amerikaanse Tafeltennisunie

Voorzitter STTB bezoekt President Latijns Amerikaanse Tafeltennisunie

Op verzoek van de Latijns Amerikaanse Tafeltennisunie (Lattu) is voorzitter Hooghart van de Surinaamse Tafeltennisbond afgereisd naar Caracas, Venezuela, om enkele gesprekken te voeren de tafeltennissport aangaande. Het eerste bezoek was aan de ambassadeur van Zuid Korea, Joo Kim Tek, residerende in Caracas. Hooghart, die eerder dit jaar de ambassadeur in Paramaribo had ontmoet, kreeg de uitnodiging hem een beleefdheidsbezoek te brengen indien mogelijk. Inhoudelijk gaf de heer Hooghart aan de ambassadeur te kennen zich te willen inzetten voor de ontwikkeling van de tafeltennissport in Suriname. In dat kader achtte hij het van belang een brief te overhandigen waar hij vraagt enige samenwerkingsmogelijkheden te initiëren binnen deze tak van sport in de vorm van het sturen van trainers of de opleiding van coaches in Suriname. De ambassadeur gaf aan zeer ingenomen te zijn met het feit dat Hooghart de tijd heeft genomen een bezoek te brengen en gaf tegelijkertijd aan een beroep op de minister van Buitenlandse Zaken te doen dit onderwerp ter sprake te brengen bij de komende Gemengde Commissie tussen Suriname en Korea.

Hooghart heeft ook met de president van de Lattu tevens voorzitter van de Venezolaanse Tafeltennisfederatie, Oswaldo Borges, enkele gesprekken gevoerd. Hij gaf te kennen dat in verband met het 60-jarig bestaan van de STTB, de organisatie op zoek is naar een moment waarbij een ommekeer in de ontwikkeling van de tafeltennissport in Suriname duidelijk zichtbaar moet zijn. Borges was zeer ingenomen met de plannen van de STTB en bood aan dat er in de maand november 2012 een belangrijke level 2 training course gehouden wordt in Venezuela, waarbij Suriname wordt uitgenodigd. Ook zullen er in november jeugdkampioenschappen gehouden worden (U13)  waarvoor Suriname een uitnodiging heeft gekregen. Bij deelname aan de course in november krijgt de STTB een aanbieding om 15 jeugdspelers te doen afreizen naar  Venezuela voor een trainingskamp van 1 of 2 weken.

Over de achterstand aan contributie die de STTB heeft bij de Lattu/ITTF vroeg Hooghart naar mogelijkheden om de kosten betalen vanaf 2009 toen de STTB weer actief werd. De STTB heeft momenteel een achterstand van USD 3000 en wel terug te berekenen naar 2000 t/m 2012. Hierover heeft de president aangegeven dat met zijn staf gesproken moet worden. Hij gaf aan Suriname te willen ondersteunen.  Beide partijen verlieten elkaar met de afspraak te werken naar de maand november waar de mogelijkheid bestaat een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen tussen de STTB en de Venezolaanse Tafeltennisfederatie.

Dagblad SurinameDagblad Suriname – Suriname's Populairste Krant