Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Voorzitter C-47 wil geen “tak taki” meer horen

Voorzitter C-47 wil geen “tak taki” meer horen

De voorzitter van C-47, Robby Berenstein, wil geen “tak taki” meer horen. “We hebben de afgelopen jaren veel toespraken meegemaakt, maar er is niets van terechtgekomen, alleen maar beloftes. Dat willen we niet meer,” zegt hij tegenover Suriname Herald. De vakcentrale heeft haar eisen gesteld sinds de regering aantrad en ook voorstellen gedaan in het kader van het Herstelplan.

Ook heeft ze diverse gesprekken gehad met de regering over verschillende kwesties. Deze kwesties draaiden meestal om het veiligstellen van de positie van de werkende klasse en het laag houden van de inflatie, zodat de koopkracht behouden kan blijven. Er is niets gedaan, merkt Berenstein op.

Hij voert verder aan dat er ook is gesproken over beleidskwesties, zoals de aanpak van de energie- en gezondheidssector. Er is een workshop gehouden met de ILO en andere internationale organisaties waar gesproken is over pensioenkwesties. Berenstein vertelt dat de gepensioneerden ook de klappen van de zweep voelen als de werkende klasse wanneer gesproken wordt over de financiële situatie, maar in nog grotere mate.

De verarming onder gepensioneerden is nog groter, en dit gebeurt niet alleen bij ambtenaren maar ook in de particuliere sector. De pensioenkwestie is uitgebreid besproken, en het probleem is duidelijk. De oorzaak moet gezocht worden bij geldontwaarding, financiële situatie en versplintering.

Het overheidspensioen staat voor uidagingen en de regering moet actie ondernemen. De overheid heeft de grootste verantwoordelijkheid als het gaat om pensioenen. “We hebben al verschillende toespraken meegemaakt, maar er is niets gebeurd. Soms wordt er weliswaar toegegeven en worden zaken opgenomen in beleidsdocumenten, maar uiteindelijk doet de regering wat ze wil,” benadrukt Berenstein.

Hij zegt ook dat iedereen nu enthousiast is over olie en gas, maar niemand geeft duidelijk aan hoe de inkomsten zullen worden verdeeld,” voegt de vakbondsman eraan toe.