Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Voorzitter C-47: “Kritiek op Btw-wet na sluiproute goedkeuring door regering”

Voorzitter C-47: “Kritiek op Btw-wet na sluiproute goedkeuring door regering”

Robby Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C-47, benadrukt in een interview met Suriname Herald dat de regering de btw-wet, die op 1 oktober van kracht wordt, op een omstreden wijze heeft goedgekeurd, zonder rekening te houden met de inbreng van maatschappelijke organisaties. De verhoging van het btw-tarief gaat in op 1 oktober. Deze goedkeuring stuit echter op weerstand binnen de vakbeweging, omdat zij zelf voorstellen hadden gedaan.

C-47 hield gisteren een persconferentie in samenwerking met Ravaksur om hun standpunt hierover toe te lichten. Volgens Berenstein heeft C-47 vanaf het begin actief voorstellen gedaan, voornamelijk vanuit de organisatie zelf. Ze hebben wel degelijk stappen ondernomen en waren degenen die het voortouw namen in de discussie over de btw na de goedkeuring van de wet.

“We zijn niet op de hoogte gesteld van de initiatiefwet. We hebben deelgenomen aan de evaluatiecommissie waarbij voorstellen zijn gedaan en uitgewerkt om tegen de initiatiefwet te zijn, maar de regering heeft hier dwars doorheen gegaan en de wet goedgekeurd. We hebben voortdurend voorwerk verricht en toch, niemand moet zeggen dat we niets doen. We hebben wel degelijk veel gedaan,” benadrukt de voorzitter van C-47.

De regering behartigt bepaalde belangen en het is teleurstellend dat dit tot confrontatie heeft geleid. Dit is de reden dat de vakbonden verenigd in C-47 het initiatief hebben genomen voor deze persconferentie om de bevolking te informeren.

“Er zijn brieven gestuurd naar de president en we hopen dat ze in overweging worden genomen. Als dat niet gebeurt, zijn er aangekondigde stappen die ondernomen zullen worden. Een van de concrete stappen is overgaan tot actievoeren,” voegt Berenstein toe. De eis voor belastingverlichting en het aanpassen van de belastingschijven spelen hierbij een rol, aldus Berenstein.

Recentelijk dreigde C-47 met actie naar aanleiding van de energietarieven. Er werd een energietariefcommissie opgericht en er werden prijzen voorgesteld die werden overgenomen door de regering.

“Niemand moet beweren dat er niets gebeurt. Er vinden wel degelijk zaken plaats. We zijn op verschillende niveaus actief, zowel met de regering als met de directies van bedrijven. Er vinden zeker compensaties plaats, misschien in bedrijven waar geen vakbonden zijn, maar er gebeurt toch het een en ander,” verzekert Berenstein.

Tijdens de persconferentie werd ook opgemerkt dat mensen die beweren dat de vakbondsleiders zijn omgekocht door de regering, dit moeten bewijzen. Hendrik Jamaloodin, vertegenwoordiger van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL), benadrukt dat niet alle vakbondsleiders omkoopbaar zijn. Hij stelt dat de “tjauwmin-eters” wellicht te vinden zijn bij een kleine groep in de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur).