Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Volleybalbond haalt Nederlandse trainers voor kader ontwikkeling

Volleybalbond haalt Nederlandse trainers voor kader ontwikkeling

door John Zaalman

PARAMARIBO — Het bestuur van de Surinaamse Volleybalbond (Suvobo) zet zich in voor het verder ontwikkelen van kader vanwege de toenemende groei bij vooral de jeugd. Daarom heeft het de Nederlandse trainers Ine Klösters-de Vries en Jolanda Gudde aangetrokken voor een professionele aanpak. “Het is inderdaad zover”, reageert secretaris Antonie Manhoef tegenover de Ware Tijd. “De trainers komen vandaag aan en zijn erg enthousiast.”

Het hoofdbestuurslid, dat het ontwikkelingsproject overziet, is enorm ingenomen dat de Suvobo na een hele poos trainers uit Nederland kan laten halen. In november 2022 besprak hij tijdens zijn verblijf in dat land onder meer dit project, dat is vervat in het memorandum of understanding tussen de volleybalbonden van de twee landen.

De deadline van registratie voor de twee cursussen – Volleybal Trainer 1 (VT1) en Volleybal Trainer 2 (VT2) – is 10 april. “Er is tot nu toe matig gereageerd vanuit de lidverenigingen”, vertelt Manhoef. “Maar wij hebben ook aanmeldingen van personen die geen lid zijn van een vereniging en dat stemt mij goed.”

“We zullen nagaan als de twee beste mannen en vrouwen een vervolgopleiding in Nederland kunnen volgen”

Curriculum

Tijdens de VT1 wordt de participant basiskennis van volleybal bijgebracht. De cursist zal als assistent mee kunnen lopen binnen een club. Deze opleiding duurt twee dagen en behelst alleen theorie. Met de VT1 wordt op 12 april een aanvang gemaakt.

De VT2 zal twee weekenden beslaan en wordt afgesloten met een examen op 24 april. Het curriculum is breed georiënteerd, zowel theorie als praktijk komt aan de orde en de opleiding is intensiever. “Deze cursus geeft de trainer diepgaande tools om zelfstandig een team te kunnen trainen”, legt Manhoef uit.

De VT2 start op 14 april. Theorie en praktijk van beide opleidingen vinden plaats op het Lyceum 1. De deelnemers zullen op het einde van de rit een certificaat in ontvangst nemen.

Vervolgopleiding

Manhoef geeft mee dat de bond een verrassingselement in het geheel zal gooien. “We zullen, na het succesvol afronden van de VT2, nagaan als de twee beste mannen en vrouwen een vervolgopleiding, de VT3, in Nederland kunnen volgen. Wij hebben de faciliteiten daarvoor niet.”

Indien dat lukt, zullen de participanten een maand lang stage lopen bij verschillende clubs in Nederland. “Dit moet worden gezien als motivatie om de cursus serieus te nemen. We zullen als bestuur elke weg bewandelen voor de afvaardiging naar Nederland voor de level 3-cursus”, aldus Manhoef.