Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Volksgezondheid roept oktober uit tot bewustwordingsmaand

Volksgezondheid roept oktober uit tot bewustwordingsmaand

PARAMARIBO — Het ministerie van Volksgezondheid heeft oktober uitgeroepen tot de maand van de mentale gezondheid. De uitdagende economische situatie in Suriname maakt dat de levenskwaliteit van burgers steeds vaker onder het optimale begint te liggen, wat ook leidt tot verslechtering van de mentale gezondheid. De Communicatie Dienst Suriname laat in een persbericht weten, dat het ministerie ook in deze maand de suïcide surveillance gaat opstarten.

Het doel van de suïcide surveillance is om de factoren voor zelfdoding na te gaan en te werken aan preventie. Mental health coördinator bij het ministerie, Tatiana Ashruf geeft aan dat het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij momenteel bezig zijn de toegang tot verdelgingsmiddelen te verminderen en alternatieven bieden die de productiviteit in stand houden, zonder dat mensen er schade aan leiden.

Een van de activiteiten in oktober is een Mental Health beurs op 28 oktober, die voornamelijk gericht zal zijn op de adolescenten. Het gaat om een beurs waar informatie wordt gegeven over de betekenis van mentale gezondheid en hoe men vorm kan geven aan hun eigen veerkracht ofwel het omgaan met tegenslagen en zoeken van steun. “Gerelateerd daaraan zullen we ook een artiest aantrekken die op een creatieve manier bezig zal zijn met de jongeren”, stelt coördinator Ashruf. Ze legt uit dat jongeren op deze manier een kunstwerk kunnen creëren dat uitbeeldt wat mentale gezondheid voor hen betekent.

In de maand oktober zal er dagelijks promotiemateriaal uitgezonden worden. Hiermee wordt getracht de connectie tussen mentale gezondheid en andere delen van het leven, zoals voeding en sport, te belichten. Er zal worden samengewerkt met verschillende organisaties, zoals de Surinaamse Voetbal Bond, Stichting Alzheimer Suriname, maatschappelijk werkers, artsen en religieuze leiders.