Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » VN stemt maandag over buitenlandse politiemissie naar Haïti

VN stemt maandag over buitenlandse politiemissie naar Haïti

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal maandag stemmen over de inzet van een buitenlandse politiemissie in Haïti en het gebruik van geweld toestaan om het Caribische land te helpen in de strijd tegen gewelddadige bendes die de hoofdstad Port-au-Prince grotendeels hebben overgenomen.

Haïti vroeg bijna een jaar geleden om internationale hulp en VN-secretaris-generaal António Guterres vertelde de 15 leden tellende raad vorige maand dat een “robuust gebruik van geweld” door een multinationale politiemacht en het gebruik van militaire middelen nodig was om de openbare orde in Haïti te herstellen en bendes te ontwapenen.

Het was niet meteen duidelijk hoe China en Rusland – die samen met de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië een vetorecht hebben – over de door de VS opgestelde resolutie zouden stemmen. Diplomaten zeiden dat ze huiverig waren voor het toestaan van het gebruik van geweld en dat ze een gericht wapenembargo van de VN wilden uitbreiden naar alle bendes.

Haïtiaanse functionarissen hebben gezegd dat het land geen wapens produceert en dat de wapens die door bendes worden gebruikt meestal uit de Verenigde Staten worden geïmporteerd. Het Amerikaanse ATF-vuurwapenbureau heeft ontdekt dat vier op de vijf misdaadwapens die in het Caribisch gebied zijn teruggevonden en getraceerd, afkomstig zijn uit de Verenigde Staten.

China heeft amendementen ingediend, ingezien door persbureau Reuters, waaronder het opleggen van een wapenembargo op “alle niet-statelijke actoren in Haïti” en waarin staat dat de toestemming van de VN alleen geldt voor landen nadat Haïti de Veiligheidsraad – schriftelijk – op de hoogte heeft gesteld van hun deelname aan de veiligheidsmissie.

Een resolutie van de Veiligheidsraad heeft negen stemmen vóór en geen veto’s nodig om aangenomen te worden.

De reactie op Haïti’s verzoek om hulp werd vertraagd door een strijd om een land te vinden dat bereid was om een veiligheidsmissie te leiden. Kenia stapte in juli naar voren met een toezegging van 1000 politieagenten. De Bahama’s zegden vervolgens 150 mensen toe, terwijl Jamaica en Antigua en Barbuda ook bereid zijn om te helpen.

Guterres heeft er bij landen, vooral in Amerika, op aangedrongen om “voort te bouwen op dit nieuwe momentum”.

Landen zijn voorzichtig geweest met het steunen van de ongekozen regering van premier Ariel Henry, die heeft gezegd dat er geen eerlijke verkiezingen kunnen worden gehouden met de huidige onveiligheid. Haïti zit sinds januari zonder gekozen vertegenwoordigers.

De veiligheidsmissie is weliswaar goedgekeurd door de VN-Veiligheidsraad, maar is geen VN-operatie.

VN-vredeshandhavers werden in 2004 ingezet in Haïti nadat een opstand leidde tot de afzetting en verbanning van toenmalig president Jean-Bertrand Aristide. De vredestroepen vertrokken in 2017 en werden vervangen door de politie van de VN, die in 2019 vertrok.

Haïtianen zijn op hun hoede voor een gewapende aanwezigheid van de VN. Het Caribische land was vrij van cholera tot 2010, toen VN-vredeshandhavers besmet rioolwater in een rivier dumpten. Meer dan 9.000 mensen stierven aan de ziekte en zo’n 800.000 mensen werden ziek.