Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Vierdaagse training voor zorgverleners over huiselijk geweld

Vierdaagse training voor zorgverleners over huiselijk geweld

PARAMARIBO — Onder het thema ‘Strengthening the Health System to Address Violence Against Women‘ is maandag een vierdaagse training voor zorgverleners aangevangen. De organisatie ligt in handen van het Elsje Finck-Sanichar College Covab en het Canada Fund for Local Initiatives (CFLI).

De cursus is voornamelijk gericht op verpleegkundigen in de eerstelijnszorg, onder wie het zorgpersoneel van de Spoedeisende Hulp en de Regionale Gezondheidsdienst. De training is bedoeld om de gezondheidssector te versterken in het begeleiden en herkennen van slachtoffers van huiselijk geweld, met name vrouwen.

“Als we kijken naar de cijfers zijn er per jaar ongeveer negen vrouwen die het leven laten en dan heb je daarnaast nog heel veel rapportages”

Rakesh Gajadhar Sukul, directeur Volksgezondheid

Enkele onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn de doorverwijsroute wanneer een patiënt binnenkomt en er sprake is van huiselijk geweld, welke instanties er zijn om hun hulp te verlenen, de klinische behandeling die gegeven moet worden, welke informatie wordt verzameld, welke vragen gesteld moeten worden, de mentale gezondheid en ook een zekere mate van geheimhouding. De opgedane kennis zullen de 29 cursisten beter kunnen implementeren binnen hun werkomgeving.

Mark Berman, ambassadeur van Canada in Suriname en directeur Rakesh Gajadhar Sukul van Volksgezondheid waren maandag aanwezig bij de start. “Als we kijken naar de cijfers zijn er per jaar ongeveer negen vrouwen die het leven laten en dan heb je daarnaast nog heel veel rapportages”, stelde Gajadhar Sukul.

Hij zei dat het goed is dat de cijfers bekend zijn, maar dat het belangrijker is om deze omlaag te brengen door beter te leren handelen wanneer zulke gevallen zich aanmelden. Zijn ministerie gaat momenteel na hoe er na deze training invulling gegeven kan worden aan het beleid om geweld tegen vrouwen te verlagen en een veilig milieu voor iedereen te creëren.