Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » VHP roept op tot samenwerking en eenheid voor nationale wederopbouw

VHP roept op tot samenwerking en eenheid voor nationale wederopbouw

Elk jaar op 5 juni herdenken wij Á-Pravási Divas of Hindoestaanse Immigratie­dag. Dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat de eerste Hindoestaanse contractarbeiders uit het voormalige Brits-Indië, voet aan wal zetten in Suriname. 150 jaar Hindoestaanse immigratie, een historische mijlpaal. Het grootste deel van de immigranten kwam als contractarbeider. Ze werden ook Kantráki’s genoemd.

De bedoeling was dat na een tijdelijk verblijf ze terug konden keren naar het land van herkomst. Suriname bood mogelijkheden met name in de landbouw en handel om vooruit te komen en dat waren enkele van de redenen om zich hier te vestigen. Door hun ijver, veerkracht, doorzettingsvermogen en liefde, hebben onze voorouders moeilijke omstandigheden overleefd en een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Suriname.

Bij de herdenking van deze bijzondere dag, herdenken we vooral het moedige verzet van onze voorouders om te ontkomen aan de wrede onderdrukking, overheersing en uitbuiting van de koloniale heersers. Op verschillende plantages is er verzet gepleegd tegen het onrechtvaardige en het koloniale gezag. Dat was bijvoorbeeld het geval op Mariënburg, Alliance en Zoelen.

Wij mogen onze voorouders dankbaar zijn dat ze naar Suriname zijn gekomen. Ze hebben niet geleefd voor zichzelf maar voor hun nageslacht. Ze hebben heel hard gewerkt om vooruit te komen en bouwstenen aangedragen voor een beter Suriname. President Santokhi zegt het vaak dat wij ook hard moeten werken voor de volgende generatie en niet voor de volgende verkiezingen.

De VHP vindt het belangrijk bij deze unieke gelegenheid van 150 jaar Hindoestaanse immigratie, terug te kijken naar een verleden waaruit we wijze lessen kunnen meenemen voor het heden. We vieren het voorrecht dat we in een land leven dat ruimte biedt aan eenieder om zijn/haar eigen cultuur en godsdienst in vrijheid te beleven.

We leven nu in een tijd waarin normen en waarden verloren dreigen te gaan te midden van de hedendaagse slechte invloeden. Derhalve moeten we de achteruitgang van normen en waarden een halt toeroepen. Laten wij ons daadwerkelijk inspannen om over etnische scheidslijnen heen te stappen en een Suriname te maken dat daadwerkelijk eenheid in verscheidenheid toont. We moeten ervoor zorgen dat we niet opgedeeld worden in etnische groepen, dit land is van ons allemaal.

De Hindoestaanse gemeenschap is goed geïntegreerd in de samenleving, ze zijn in alle beroepen, politieke partijen en organisaties te vinden. Op de maatschappelijke ladder bekleden ze hoge posities. Onze hardwerkende voorouders hebben hun plicht gedaan en nu is het onze beurt om stevige bouwstenen aan te dragen voor de ontwikkeling van ons geliefd land Suriname.

De VHP reikt op deze bijzondere dag de hand naar allen die willen samenwerken om het land weer op te bouwen. We zullen het samen moeten doen door het tonen van eenheid van bestuur en eenheid van beleid. Een belangrijk uitgangspunt van de VHP is altijd geweest “eenheid in verscheidenheid”. “Zelf sterk, samen sterker”, is het motto van de VHP.

De VHP feliciteert de hele natie, maar in het bijzonder onze Hindoestaanse gemeenschap, met 150 jaar Hindoestaanse immigratie.

VHP