Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » VHP: Dag der Marrons van grote historische betekenis

VHP: Dag der Marrons van grote historische betekenis

Sinds 10 oktober 1974 wordt de ‘Dag der Marrons’ herdacht in Suriname, Frans Guyana en ook elders in de wereld. Een gedenkdag die ons terugvoert naar het jaar 1760 toen de stam der Okanisi als eerste vrede sloot met de blanke overheersers in Paramaribo. Hierna volgden er nog drie vredesverdragen met verschillende marronstammen in ons land. De dag van 10 oktober werd op aanbevelen van marronhistoricus André Pakosie en in overleg met de granmans die samen het traditioneel gezag vormden, officieel gekozen tot De Dag der Marrons. 

Tegenwoordig wordt deze dag vanwege haar grote historische betekenis, herdacht als nationale feestdag. Immers, deze dag staat niet slechts symbool voor de vrede die een einde maakte aan de jacht op groepen weggevluchte marrons, de dag staat ook symbool voor de heldhaftige strijd die onze marron voorouders gevoerd hebben tegen de ernstige onderdrukking door de koloniale overheersers. Een strijd die uiteindelijk in 1860 bij het ondertekenen van het laatste vredesverdrag met de Stam der Alukus, erin resulteerde, dat de 4 grote marrongemeenschappen niet meer vervolgd en aangevallen zouden worden in hun woon -en leefgebieden. 

De vrijheidsstrijd, gevoerd door de voorouders van de marrons, heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat het binnenland van Suriname, een gebied dat vroeger getypeerd werd als onherbergzaam en onbegaanbaar, heden ten dage bewoond wordt door grote groepen binnenlandbewoners. Deze groepen die reeds honderden jaren veelal in stamverband leven langs de grote rivieren van ons binnenland, nemen een bijzondere positie in binnen onze Surinaamse gemeenschap. Ze leven  op traditionele wijze en houden er gebruiken, rituelen en tradities op na die voor de culturele diversiteit van Suriname van onschatbare waarde zijn. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de regering onder leiding van president Santokhi er alles aan doet om nog binnen deze regeerperiode het grondenrechten vraagstuk dat voor de groepen in stamverband levenden, van groot belang is op te lossen. Dit zal namelijk betekenen dat de rechtspositie van deze groepen mensen die in stamverband leven, in de toekomst beter geregeld wordt. Hierdoor zal hun traditionele leefwijze niet bedreigd worden door personen of bedrijven die gebieden rondom hun woon -en leefgemeenschap occuperen en voor eigen gewin inzetten. 

De VHP erkent de belangrijke historische bijdrage die de marrons in Suriname geleverd hebben gedurende verschillende momenten in onze geschiedenis. Een bijdrage die gekenmerkt wordt door heldhaftige strijd tegen onrecht. Helaas zien we vandaag de dag dat vele mensen van marron afkomst woonachtig in het binnenland, maar ook in de kustvlakte, te kampen hebben met zeer uitdagende leefomstandigheden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de regering er alles aandoet om deze groep tegemoet te komen in het verbeteren van hun leefomstandigheden. Zo zijn verschillende marrondorpen in het binnenland de afgelopen drie jaar voorzien geworden van veilig drinkwater en van elektriciteit. Ook wordt er hard gewerkt aan het brengen van kwalitatief onderwijs naar ons binnenland. Gezien de enorme achterstanden, is dit geen gemakkelijke taak. 

De VHP wenst de gehele Surinaamse gemeenschap maar in het bijzonder onze marronbroeders en zusters, een vreugdevolle en waardige viering toe van de Dag der Marrons.  

VHP