Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » ‘VHP: ‘Armoede is een keus van het volk’’

‘VHP: ‘Armoede is een keus van het volk’’

INGEZONDEN

Suriname staat in 2023 op de zesde plek op de armoede wereldranglijst als één van de armste landen in de wereld. In 2019 stonden wij nog op de 46ste plek, waar 37 procent van de Surinaamse bevolking onder de armoedegrens leefde. Drie jaren later leeft 70 procent van de Surinaamse bevolking onder de armoedegrens.

Armoede is al geruime tijd onze uitdaging om te bestrijden. Maar die werd met een sociaal vangnet van wetgeving en subsidie, als beleidskeuzes, in toom gehouden. Maar nu zorgt het huidige beleid niet voor een sociaal gedachtegoed. Alles wat sociaal is, wordt afgebroken.

Wanneer wij dit begrijpen zullen we voor een leider moeten kiezen die het volk voorop stelt en niet voor een regering die trots is dat een begroting maar 7 procent tekort heeft, terwijl het volk, onze natie, verdwijnt in armoede en verloedering. Dit zijn onder meer de grillen van een ontwikkelingsland waar ook nog de rijkdommen niet ten volste toekomen aan het volk. Suriname en zijn regeerders moeten altijd streven naar een harmonische en eerlijke verdeling van rijkdommen onder alle inwoners van het land.

En dan verklaart een volksvertegenwoordiger van de VHP dat armoede een keus van het volk is. Dat is niet alleen onsmakelijk, maar is een uitspraak die ver buiten de realiteit staat. Het zal nimmer zo zijn dat 70 procent van de bevolking ervoor kiest om onder de armoedegrens te leven. Een waardige volksvertegenwoordiger zou moeten streven naar beleidsmaatregelen, die zijn gericht op armoedebestrijding aangezien de zorgplicht een taak is van de regering.

Het is jammer dat de internationale data en rapportages dit beeld van Suriname weergeven. Wij als Surinamers moeten ons realiseren dat er behoorlijk afbreuk is gedaan aan het imago en de leefomstandigheden van Suriname en zijn bevolking. De VHP-parlementariër heeft op basis van internationale data wel aangetoond dat kiezen voor de VHP inderdaad heeft geleid tot armoede. Het Surinaamse volk lijdt door het “leiden” van de VHP!

(lees verder onder de afbeelding)

Door destijds geloof te hebben gehad in de loze beloftes, leugens en bedrog die tijdens een indrukwekkende verkiezingscampagne ons als volk zijn voorgehouden, heeft inderdaad geleid tot een overwinning van de VHP. Het volk heeft inderdaad gekozen voor de mooie woorden van de VHP. Maar er is nimmer gekozen voor armoede, hyperinflatie, explosieve prijsstijgingen, zelfverrijking, nepotisme, toenemende criminaliteit, zelfdoding en sectoren die tot de afgrond zijn gebracht.

Zou het volk, van tevoren op de hoogte zijn geweest dat het gevolg voor de keuze op VHP deze ellende zou brengen, hadden zij misschien wel anders gestemd. Gelukkig zijn velen internationaal en nationaal nu wakker en hebben goed begrepen dat misleiding, bedrog en leugens op het politieke podium geen instrumenten zijn om ons weer voor de gek te houden.

Er zijn genoeg nationale en internationale rapportages die de leugens een spiegel voorhouden. Met dit besef zullen we ons klaar moeten maken voor de volgende ronde, waar velen reeds hebben onderstreept dat wij nu meer dan ooit bewust moeten kiezen voor leiders die sociaal bewogen kiezen voor het landsbelang, de zorgplicht en dienstbaar zijn naar het welzijn van hun bevolking.

Imran Dahoe

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.