Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Verzwakking Indiase munt door de jaren heen: koers voor de dollar van 5 naar 83 roepies

Verzwakking Indiase munt door de jaren heen: koers voor de dollar van 5 naar 83 roepies

De Amerikaanse dollar is een van de machtigste valuta ter wereld en tevens de meest verhandelde valuta wereldwijd. De Indiase munt, de roepie (INR), wordt aan de Amerikaanse dollar gekoppeld, als het gaat om het meten van de sterkte of zwakte van de nationale munt. Er was een tijd dat de wisselkoers van een Amerikaanse dollar naar de roepie minder dan 5 was. De wisselkoers voor 1 Amerikaanse dollar in roepies is in 2023 ongeveer 83.

De geschiedenis van Amerikaanse dollar ten opzichte van de roepie weerspiegelt de ups en downs van de economische reis van India. Door de verandering vandaag ten opzichte van de koers van 1 dollar in roepie in 1947 te onderzoeken, kan de sterkte van de roepie door de jaren heen worden gemeten.

Tijdperk vóór de onafhankelijkheid van India
Het tijdperk vóór de onafhankelijkheid in 1947 werd gekenmerkt door de Britse koloniale overheersing in India, die een impact had op de economie van het land, inclusief de munteenheid. Daarom werd de waarde van de roepie rechtstreeks beïnvloed door de economische omstandigheden in Groot-Brittannië.

Net als veel andere wereldvaluta’s was het Britse pond binnen één procent van de vaste koers converteerbaar in US$, terwijl de Amerikaanse dollar aan goud was gekoppeld. De Bretton Woods-overeenkomst bepaalde deze mondiale wisselkoers.

De Grote Depressie van de jaren dertig deed de wereldeconomie uiteenvallen. De Indiase economie, een kolonie onder Britse controle, kreeg ook te maken met een dubbele impact.
Er zijn echter argumenten dat 1 dollar in roepie in 1947 een betere waarde had. Dit zou kunnen komen doordat de waarde van het Britse pond hoger was dan de waarde van de Amerikaanse dollar. Er wordt aangenomen dat 1 Britse pond gelijk was aan 13,37 roepies, wat leidde tot de verwachting dat US$ 1 toen 4,16 roepies waard moet zijn geweest.

Post-onafhankelijkheid: 1947 tot 1991
Na de onafhankelijkheid in 1947 voerde India een systeem van vaste wisselkoersen in, waarbij de overheidsinterventies eventuele schommelingen in de wisselkoersen onder controle hielden. Onder dit systeem bleef de waarde van de Indiase roepie constant. Deze aanpak had tot doel de internationale handel te stabiliseren, maar beperkte ook het vermogen van de munt om zich aan te passen aan veranderende economische omstandigheden.

De wisselkoers tussen US$ en INR bleef voornamelijk relatief stabiel. De stabiliteit van de Indiase roepie werd echter verstoord door oorlogen met Pakistan en China, waardoor de deviezenreserves van India onder druk kwamen te staan.

Bovendien leidden mondiale gebeurtenissen zoals de oliecrisis in de jaren zeventig tot inflatiedruk, waardoor de dollarkoers steeg. De inspanningen van India om gedurende deze periode de economische groei, het buitenlands beleid en de muntstabiliteit in evenwicht te brengen, bepaalden in belangrijke mate de wisselkoers tussen de US$ en de INR.

De Reserve Bank of India en de Indiase regering voerden verder verschillende aanpassingen door in de prijs van de Indiase roepie na de Nixon-schok in 1971 en het Smithsonian Agreement – beide met blijvende gevolgen voor de US-dollar. De INR ging langzaam over van een nominale waardemethode naar een gekoppeld systeem en vervolgens naar een mandkoppeling in 1975.

Tijdens economische hervormingen en liberalisering: 1991 tot 2000
De periode van 1991 tot 2000 markeerde een cruciaal keerpunt in de economische geschiedenis van India en had met name een impact op de wisselkoers tussen de US$ en de INR.

In 1991 startte India een reeks economische hervormingen en liberaliseringsmaatregelen om zijn economie open te stellen voor buitenlandse investeringen en handelsbarrières te verminderen. Deze hervormingen verschoven van een systeem met vaste wisselkoersen naar een flexibeler systeem. De Indiase roepie werd gedeeltelijk omgezet naar de lopende rekening, waardoor er meer flexibiliteit ontstond bij het bepalen van de wisselkoers. De waarde van US$ 1 bedroeg toen 35 roepies.

In 2000 was de dollarkoers gestegen en bedroeg US$ 1 tegenover INR ongeveer 45. De waarde van de Amerikaanse dollar steeg naarmate de Indiase regering het beleid van depreciatie van de Indiase roepie voortzette, als gevolg van factoren als de noodzaak om buitenlands kapitaal aan te trekken en problemen aan te pakken.

Mondiale economische gebeurtenissen zoals de financiële crisis in Azië eind jaren negentig en de inspanningen van India om de economie te moderniseren speelden allemaal een cruciale rol bij het vormgeven van de US-dollar ten opzichte van de INR-wisselkoers tijdens deze transformerende jaren.

21e eeuw: 2001 tot 2023
In de beginjaren van de 21e eeuw, van 2001 tot 2023, weerspiegelde de wisselkoers van US$ naar INR het dynamische economische landschap en de mondiale economische omstandigheden van India. Het begon met een koers van INR 47 voor de dollar in 2001. In 2020 was de dollarkoers 75 roepies. In 2023 was de koers voor de Amerikaanse dollar 80 roepies.

Ondertussen kende India een robuuste economische groei, waardoor buitenlandse investeringen werden aangetrokken; De 21e eeuw was echter ook getuige van mondiale gebeurtenissen met negatieve gevolgen voor de INR-waarde, zoals de financiële crisis van 2008.
De covid-19-pandemie zorgde voor extra complexiteit en beïnvloedde de wisselkoersen wereldwijd, inclusief de INR. Gedurende deze periode vormden binnenlandse economische factoren, buitenlandse investeringen en mondiale economische ontwikkelingen de wisselkoers van de INR.

De afgelopen jaren schommelde de wisselkoers rond de INR 80,00 voor de US-dollar, wat een nieuwe dynamiek weerspiegelt tussen de economische groei van India en de mondiale economische omstandigheden.

Factoren die de wisselkoersen beïnvloeden
De handelsbalans van een land, het verschil tussen export en import, kan de waarde van zijn munt beïnvloeden. Een handelsoverschot (meer export dan import) kan de munt versterken, terwijl een tekort deze kan verzwakken.

Hoge inflatiecijfers kunnen de koopkracht van een munt aantasten, wat tot depreciatie kan leiden. Centrale banken gebruiken rentetarieven vaak om de inflatie onder controle te houden, waardoor de wisselkoersen worden beïnvloed.

Hogere rentetarieven in een land maken de economie aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders. Dit leidt op zijn beurt tot een grotere vraag naar de valuta van het land, omdat beleggers op zoek zijn naar een hoger rendement. De grotere vraag versterkt de waarde van de valuta in vergelijking met andere valuta op de valutamarkt, waardoor deze in waarde stijgt.

Politieke stabiliteit en internationale betrekkingen kunnen het vertrouwen van investeerders en de waarde van valuta beïnvloeden.

De aantrekkelijkheid van een land voor buitenlandse investeringen kan van invloed zijn op zijn munt. Hogere BDI-tarieven kunnen de munt versterken, terwijl het tegendeel deze kan verzwakken.

Vanaf het tijdperk vóór de onafhankelijkheid van India, gekenmerkt door de Britse koloniale overheersing, tot de uitdagingen na de onafhankelijkheid, economische hervormingen en de dynamische 21e eeuw, hebben veel binnenlandse en internationale factoren de waarde van de roepie beïnvloed. De geschiedenis van de wisselkoers tussen de US-dollar en INR is ongetwijfeld een fascinerende reis door de economische evolutie van India.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Forbes India, op 29 september 2023.