Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Vervolg pleidooi strafzaak megafraude Financiën en Planning op 26 oktober

Vervolg pleidooi strafzaak megafraude Financiën en Planning op 26 oktober

PARAMARIBO — Wanneer op 26 oktober de strafzaak rond de megafraude op het ministerie van Financiën en Planning op de rol staat, zal Benito Pick pleiten voor verdachte Daniëlle Kom. Daarna zal officier van justitie Rayshree Koendan reageren op hetgeen de advocaten in hun pleidooi naar voren hebben gebracht.

Bij de laatste behandeling stond het pleidooi van de verdachten Daniëlle Kom, Mosa Rother en Sergio Cruden op programma. Advocaat Irvin Kanhai, die Rother bijstaat, heeft mede namens collega Derrick Veira kantonrechter Duncan Nanhoe gevraagd om de officier niet ontvankelijk te verklaren op basis van willekeurige vervolging.

“De kantonrechter neemt op 26 oktober een beslissing over de verzoeken die zijn gedaan door de raadslieden”

Verzoek vrijspraak en invrijheidsstelling

Chandra Algoe vroeg vrijspraak van de gehele tenlastelegging voor verdachte Cruden, die uitlandig is vanwege gezondheidsredenen. De advocaat vindt dat het wettige en overtuigende bewijs niet is geleverd. Veira deed vervolgens het verzoek tot invrijheidsstelling voor Yoran Rother. Advocaat Robby Denz had op een eerdere zitting gevraagd om zijn cliënt conform de eis van de vervolging te veroordelen.

Op 6 juli had Koendan tegen Mosa Rother en Daniëlle Kom een gevangenisstraf van zes jaar geëist. De eis voor Robert Koendjbiharie was 5,5 jaar, voor M. Kom en Yoran Rother elk twee jaar. De officier voerde ten aanzien van Cruden aan dat zij niet tot het bewijs was gekomen dat hij zich schuldig had gemaakt aan de twee feiten die hem ten laste waren gelegd. Zij vroeg daarom vrijspraak voor deze verdachte.

Modus operandi

De kantonrechter zei op 26 oktober een beslissing te zullen nemen over de verzoeken die zijn gedaan door de raadslieden. In deze strafzaak staan Daniëlle Kom, M. Kom, Sergio Cruden, Yoran en Mosa Rother en Robert Koendjbiharie terecht. Op 11 augustus werd M. Kom veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zeven voorwaardelijk onder aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest met een proeftijd van drie jaar. Voorts werd de teruggave gelast van de inbeslaggenomen goederen.

Daniëlle Kom was hoofd van de afdeling Comptabiliteit op het ministerie. De modus operandi van de verdachten was dat van bestaande reçu’s de naam en het bankrekeningnummer van de begunstigde werden vervalst. Door middel van de vervalste betaalopdrachten die aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voor uitbetaling werden aangeboden, kreeg de groep SRD 40,9 miljoen overgemaakt op een bankrekening van Koendjbiharie. Enkele strafbare feiten zijn deelneming aan een criminele organisatie, oplichting, valsheid in geschrifte, money laundering, verduistering dan wel medeplichtigheid daaraan.