Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Vertrouwen 

Vertrouwen 

EEN COMMISSIE VAN De Nationale Assemblee heeft deze week met verschillende instanties en organisaties van het bedrijfsleven inclusief bankwezen en cambio’s gesproken over maatregelen die vorige week door president Santokhi zijn aangekondigd die moeten resulteren in stabilisering van de wisselkoersen voor vreemde valuta.

Ook heeft de commissie onder leiding van parlementariër Asiskumar Gajadien uit de eerste hand van het bedrijfsleven vernomen wat de problemen zijn die zij ervaren ten aanzien van het wisselkoersen vraagstuk. De commissie vroeg vroegen ook naar concrete voorstellen van belanghebbenden voor aanpak van de huidige ontwikkeling. 

Zo een maatregel creëert juist nog meer wantrouwen, terwijl marktwerking van belang is omdat die meer vertrouwen creëert en veel minder corruptie stimuleert

VSB

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) die ook heeft deelgenomen aan de consultaties zegt geen feedback ten aanzien van de door het staatshoofd aangekondigde maatregelen te hebben “omdat het niet concreet uitgewerkt was”. Aangegeven wordt dat vaker door de regering is aangegeven dat de uitvoeringscapaciteit versterkt moet worden. De VSB vraagt zich af welke garanties er zijn dat  de voorstellen die nu weer gedaan worden, worden uitgevoerd.

“De genoemde stringente en dogmatische koers-maatregelen om de koersvlucht een halt te roepen lijken op de herhaling van een eerder aangenomen Valuta-wet die door het bedrijfsleven resoluut was afgekeurd. Zo een maatregel creëert juist nog meer wantrouwen, terwijl marktwerking van belang is omdat die meer vertrouwen creëert en veel minder corruptie stimuleert”, stelt de VSB.

Dit illustreert dat het bedrijfsleven er geen vertrouwen in heeft dat de aangekondigde maatregelen erin zullen resulteren dat er weer rust komt op de valutamarkt. Volgens de VSB focussen de maatregelen vooral de inkomstenverhoging van de overheid en afbouw van subsidies. Er wordt in onvoldoende mate aandacht gericht op versterking van ondernemerschap en het vergroten van export.

Integendeel werken de aangekondigde maatregelen volgens de organisatie contraproductief. In een publicatie van de Centrale Bank van Suriname eerder deze week is aangegeven dat geldschepping door de overheid/regering voor een deel heeft bijgedragen dat er een opwaartse druk op de wisselkoersen is gekomen. Ofschoon de bank erin geslaagd is om via de Open Marktoperaties (OMO) netto zo een SRD 2.9 miljard uit roulatie te halen blijkt dat onvoldoende te zijn om de rust op de valutamarkt te garanderen.

Het is dus van belang dat de regering zich meer inspant om de overheidsuitgaven te beperken en de inkomsten te verhogen. In zijn opsomming van maatregelen om de wisselkoers weer onder controle te krijgen noemde de president ook enkele inkomstenverhogende maatregel. Een aantal zal niet onmiddellijk resultaat opleveren zoals grondconversie waarvan de wet nog niet eens is goedgekeurd door het parlement.

Voor een goed deel zal het afhangen van de mate waarin de regering erin zal slagen om het vertrouwen van de samenleving in haar beleid te herwinnen om weer rust in de economie te brengen. “Vertrouwen in het beleid terugwinnen is cruciaal. Een van de manieren is synchronisatie van beleid”, stelt de VSB.