Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Vertraging bij overheid

Vertraging bij overheid

Hoewel de overheid niet tijdig middelen beschikbaar heeft gesteld voor de viering van de Saamaka Daka door de Stichting 19 september 1762, zijn de geplande activiteiten toch doorgegaan. Ifna Vrede, de voorzitter van de stichting, zegt in een interview met Suriname Herald dat de activiteiten succesvol plaatsvonden ondanks het gebrek aan overheidssteun.

“De toezegging was wel gedaan, maar we hebben niets ontvangen. Op de dag zelf zijn de middelen vrijgemaakt, terwijl de aanvraag al lang heeft plaatsgevonden,” geeft Vrede aan. Door het uitblijven van voldoende overheidssteun kon de Stichting 19 september 1762 niet veel grootschalige activiteiten organiseren, gezien de omstandigheden in het land. “Hoewel het geen nationale vrije dag was, hebben we toch betekenis aan de dag gegeven, omdat we van mening zijn dat het een speciale gelegenheid is,” stelt de stichtingsvoorzitter.

“We willen het niet zo geruisloos voorbij laten gaan. Het gaat niet altijd om een nationale vrije dag, het gaat om de eigen wil om mee te doen en het doel dat nagestreefd wordt,” geeft Vrede aan. De activiteiten zijn deels gefinancierd met eigen middelen en een bijdrage van enkele kleine ondernemers, zegt Vrede.

“We zitten nog steeds in de schulden. Op de dag van de Saramaccaners zelf, op 19 september, heeft de overheid middelen vrijgemaakt voor de viering. We hadden een begroting van bijna SRD 500.000 ingediend, maar van de overheid hebben we slechts SRD 200.000 ontvangen. Het resterende bedrag moeten we zelf zien te bekostigen. Wat voor ons echter belangrijk is, is het grotere doel: de Saramaccaners samenbrengen en hen voorzien van onder andere historische feiten over de Saramaccaners.”

Het thema van de dag was: ‘Di Zunta F’uu hen da u taanga’, wat ‘Eenheid geeft kracht’ betekent, deelde Vrede, die van Saramaccaanse afstamming is en tevens kapitein is van Brownsweg. De Saamaka Daka maakte een zeer indrukwekkende indruk. De dag ving aan met een begi, een plengoffer bedoeld om de voorouders te bedanken voor hun inzet.

Het gebed richtte zich verder op ons traditionele leiderschap en de verdeeldheid onder onze leiders, wat leidt tot verzwakking van de Saamaka samenleving. Er werd een oproep gedaan om het pad van vrede te bewandelen door los te laten en samen te werken. Ook de politiek heeft bijgedragen aan het handhaven van deze situatie, en dat moet veranderen.