Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Verontruste ouders zoeken hulp bij inspectie

Verontruste ouders zoeken hulp bij inspectie

Enkele verontruste ouders hebben dinsdag uit wanhoop hun hulp gezocht bij de inspectie van het voortgezet onderwijs junioren (voj) van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC). De reden is dat hun kinderen op een school veel verder zijn geplaatst dan in de nabije omgeving waar zij wonen. De situatie was zo verhit dat de inspectie de hulp van de politie moest inschakelen om de rust te doen wederkeren.

Via de media hebben diverse ouders hun misnoegen geuit over het feit dat het ministerie totaal geen rekening heeft gehouden met de situatie van de ouders. Afgesproken was dat de kinderen in de buurt van hun woonadres zouden worden geplaatst.

Echter is in de praktijk gebleken dat ouders die bijvoorbeeld in Lelydorp wonen helemaal naar Latour moeten om hun kinderen daar naar school te brengen. Dit is buiten de reguliere route en brengt onnodige extra kosten met zich mee.

Een andere boze moeder uit Lelydorp hoorde dat haar kind op La Vigilantia is geplaatst. Een ander geval betreft een jongen die in Winti Wai woont en helemaal naar Tourtonne naar school moet. Zo zijn er nog meerdere gevallen waar de ouders geen touw aan kunnen vastknopen.

De ouders geven verder aan dat er niet met hen wordt gecommuniceerd en dat alles onduidelijk is. Het hoofdkantoor van minOWC verwijst hen naar de inspectie, die op haar beurt aangeeft dat ze niets kan doen. De ouders zijn ten einde raad, omdat het onderwijsproces volgende week van start gaat.