Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Veritasschool normaal geopend; leerkrachten kiezen voor middenweg

Veritasschool normaal geopend; leerkrachten kiezen voor middenweg

De Veritasschool voor basisonderwijs, behorend tot het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Suriname, is normaal geopend. Dit verklaart de schoolleider, Petra Burgzorg, tegenover Suriname Herald. Vanwege de ontstane situatie had de schoolleiding afgelopen vrijdag besloten de deuren gesloten te houden. De schoolleider verzekert dat de Veritasschool weer normaal zal functioneren.

De leerkrachten die aan deze school verbonden zijn, hadden het werk neergelegd uit ontevredenheid over bepaalde kwesties. Ze eisen dat Judith Blackman, departementshoofd Onderwijs bij het Kerkgenootschap, vertrekt omdat zij hun houding jegens haar niet langer kunnen verdragen en geen gesprek meer met haar kunnen voeren.

Een tweede eis is dat er nieuwe leerkrachten worden aangetrokken om les te geven op de school in plaats van te werken met gepensioneerden. Volgens Burgzorg zijn deze kwesties besproken tijdens een gesprek tussen de leiding van de gemeente en de schoolleiding. Er is gekozen voor de weg van dialoog en er zal worden gezocht naar oplossingen voor deze kwesties, zegt Burgzorg.

“Er is beloofd dat er meer leerkrachten aangetrokken zullen worden om les te geven op de school. Leerkrachten en schoolleiding zetten zich in voor het belang van het kind,” deelt de schoolleider mee. Onlangs hebben zes leerkrachten ontslag genomen uit ontevredenheid. Zij zijn het niet eens met de regels en eisen van dit Kerkgenootschap en de school.

Leerkrachten die solliciteren om op de school te werken worden niet aangenomen vanwege hun geloof. Er wordt geëist dat sollicitanten, evenals de leerkrachten in dienst, zich conformeren aan de regels en het geloof. De leerkrachten vragen zich af wat prioriteit heeft: onderwijs of geloof?

Burgzorg geeft aan dat er een beroep is gedaan op de leerkrachten om het werk te hervatten. Het bestuur heeft beloofd te zorgen voor een oplossing. De adventkerk geeft christelijk onderwijs een bijzondere plaats in haar bediening.

“Wij als Veritasteam zijn vastbesloten onze kinderen de kans te bieden op een succesvol schooljaar. Wij blijven in gesprek met de leiding van de kerk en hebben vertrouwen dat de Veritasschool, die vele jaren uitstekende prestaties heeft geleverd, dit zal blijven doen,” geeft Burgzorg aan.