Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Veritasschool gesloten door Zevende-dags Adventisten

Veritasschool gesloten door Zevende-dags Adventisten

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Suriname heeft gisteren besloten de deuren van de Veritasschool gesloten te houden. Dit werd via het bestuur gecommuniceerd naar de schoolleiding, leerkrachten en alle betrokkenen middels een mededeling. De sluiting was het gevolg van een ontstane situatie op de school.

In de mededeling werd verder aangegeven, dat het onderwijsproces niet normaal kon plaatsvinden vanwege deze situatie, en dat het bestuur daardoor genoodzaakt was de school op die dag gesloten te houden. De leiding van het kerkgenootschap betreurt deze overmachtssituatie ten zeerste en is zich ervan bewust dat dit veel ongemak en leerachterstanden veroorzaakt, zoals vermeld in een passage uit de mededeling.

Gisteren hebben de leerkrachten die aan deze school verbonden zijn, uit ontevredenheid het werk neergelegd. Ze zijn de houding van de leiding van het kerkgenootschap zat en eisen haar vertrek.

Daarnaast wensen de onderwijzers dat bevoegde en jonge leerkrachten worden aangetrokken om les te geven aan de leerlingen, in plaats van gepensioneerden. De leerkrachten zullen komende maandag het werk weer normaal hervatten en streven naar een constructieve oplossing.