Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » ‘Verhogingen zouden sinds vorig jaar doorgevoerd moeten worden’

‘Verhogingen zouden sinds vorig jaar doorgevoerd moeten worden’

Tekst en beeld Valerie Fris

PARAMARIBO — “De regering had sinds 2021 aangegeven dat de subsidie op stroom en water zou worden teruggebracht”, zegt minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen. Volgens hem zijn de aanpassingen uitgesteld omdat de regering geluisterd heeft naar de kritiek vanuit de samenleving. “De stroomtarieven zullen per 1 juni worden verhoogd. Vorig jaar zouden de tarieven voor stroom en water in twee stappen van 10 en 15 procent worden doorgevoerd maar toen kwamen de protesten vanuit de samenleving, het bedrijfsleven en de vakbonden.” 

De kritiek was onder meer dat de kostprijs te hoog was berekend. “We hebben gevraagd om zelf te gaan uitrekenen en ons dan verslag te doen”, zegt de minister. Op basis daarvan is er een tarievencommissie benoemd bestaande uit vertegenwoordigers van de vakbeweging, het bedrijfsleven en de overheid en zij hebben enkele aanbevelingen gedaan.

“Wij gaan voor rust; daarom zijn de voorstellen overgenomen”

De belangrijkste aanbeveling was een set van nieuwe tarieven. “Wij gaan er als regering vanuit dat het nu een breed gedragen voorstel is vanuit de vakbeweging en het bedrijfsleven. Wij gaan voor rust; daarom zijn de voorstellen overgenomen”, laat Abiamofo weten. De regering heeft wel een aanpassing gedaan om de subsidie van SRD 240 per huishouden af te bouwen in zes maanden in plaats van twaalf maanden, zoals de commissie had geadviseerd.  

Gasprijzen

De verhoging voor gascilinders is volgens de minister nog niet aan de orde. Maar Abiamofo zegt dat de regering wel weet dat het aangepast moet worden. “Omdat ook de watertarieven per 1 juli zullen worden aangepast, acht de regering het niet verstandig om drie verhogingen in één keer door te voeren”, laat de bewindsman weten.

Abiamofo durft geen indicatieve prijs te noemen omdat de samenleving deze verkeerd zou kunnen vatten. Wat hij wel kan doorgeven is dat uit het onderzoek van de commissie blijkt dat er per gasfles van bijvoorbeeld 28 lbs een subsidie wordt gegeven van SRD 500. Deze vindt nu plaats uit de elektriciteitsopbrengsten van de Energiebedrijven Suriname. Wanneer de verhoging ingaat zal nog worden doorgegeven aan de samenleving.