Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Verbetering ananaswaardeketen belangrijk voor duurzame ontwikkeling

Verbetering ananaswaardeketen belangrijk voor duurzame ontwikkeling

“Suriname kan met haar unieke ananasvariëteiten een differentiatie brengen op de markt en zo een veel hogere prijs vaststellen voor haar product. Wanneer de waardeketen van de ananassector gestructureerd, versterkt en vergroot wordt, zullen er ook nieuwe exportmarkten aangeboord kunnen worden.” Dit deelde David Neven, FAO-senior economist tijdens een Ananas validation workshop.

De conferentie is voortgekomen uit het 3 ADI+ project, dat partnerschappen bevorderd om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) te bereiken. De workshop wordt ondersteund door de Food and Agriculture Organisation (FAO), de United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) en de International Trade Centre (ITC). Daarnaast leveren de ministeries van Handel Industrie en Toerisme, Regionale Ontwikkeling en Landbouw Veeteelt en Visserij ook een wezenlijke bijdrage aan dit project.

Presentatie onderzoeksresultaten

Tijdens deze workshop zijn er diverse onderzoeksresultaten de sector rakende gepresenteerd, waarbij duidelijk de structuur van de waardeketen is geprojecteerd. Ook de knelpunten en tegelijkertijd de mogelijkheden zijn vertoond ter verbetering van de ananassector.

Volgens Neven zal Suriname een zodanige strategie moeten toepassen, waarbij zij zich richt op kwaliteit en niet op kwantiteit. Zo zouden de ananasboeren enkele verbeterpunten kunnen toepassen, zoals het selecteren van plantmateriaal, de structuur van telen, de wijze van bemesten en irrigatie. Dit zal resulteren in een betere en consistente kwaliteit van verse ananassen.

Faciliterende rol HI&T

Minister Stephen Tsang van het ministerie van het HI&T, wees bij zijn openingstoespraak erop, dat eén van de beleidstaken van het ministerie gericht is op het bevorderen van het industriebeleid met de nadruk op productieverhoging en export. Daarbij benadrukte de bewindsman, dat HI&T vanaf het jaar 2015 een faciliterende rol vervult tussen de ananastelers uit de districten en de verwerkende sector.

In deze samenwerking wordt verse ananas geleverd voor de voedselverwerkende industrie en de export. Ook minister Tsang is van oordeel, dat als het waardeketenproces goed zal worden beheerst, de sector in stand kan worden gehouden en duurzaam kan blijven.

Het is de bedoeling om na de workshop na te gaan welke waarde-toevoeging er binnen de ananassector zal worden gepleegd. Er zal vervolgens een strategie worden uitgewerkt en dan resulteren in een actie- en bestedingsplan dat zal worden uitgewerkt. Dit plan zal volgens de FAO-economist worden aangeboden aan donoren, de overheid en de private sector die willen investeren in deze waardeketen.