Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Veiligheidsbonden onmiddellijk in actie

Veiligheidsbonden onmiddellijk in actie

tekst Valerie Fris

De bonden van het Korps Penitentiaire Ambtenaren, Korps Brandweer Suriname en de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname hebben vrijdagmorgen besloten met onmiddellijke ingang in actie te gaan. Het gesprek met een cluster van ministers onder leiding van minister Albert Ramdin van Bibis, heeft niet geleid tot een bevredigend resultaat voor de bonden. Zij hebben vrijdagmorgen een algemene ledenvergadering belegd en daar is besloten om in actie te gaan. Daarbij is ook besloten dat geen enkele afdeling of dienst dispensatie zal krijgen om normaal het werk uit te voeren.

Max Breinburg, voorzitter van de bond bij de Penitentiaire Ambtenaren (BPAS), zegt aan de redactie dat zij in actie zullen blijven totdat president Chandrikapersad Santokhi hen ontvangt voor een gesprek. De bonden eisen een minimale overbruggingstoelage van vijftig tot zestig procent in aanloop naar de goedkeuring van een nieuwe loonreeks.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie had woensdag voor aanvang van de vergadering van de raad van ministers aangegeven dat er al maanden gesprekken worden gevoerd met de minister van Financiën en Planning, Stanley Raghoebarsing, maar dat de regering de financiële middelen nog niet heeft om de verhoging toe te kennen. “We hebben arbeidsrust nodig, we hebben de veiligheidsbonden nodig dus wij gaan alle inspanningen plegen om de rust te bewaren”, zei Amoksi.