Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » VCB en SPSB worden gefuseerd

VCB en SPSB worden gefuseerd

De Surinaamse Postspaarbank (SPSP) en de Volkscredietbank (VCB) zullen worden gefuseerd tot één sterke staatsbank. Het ministerie van Financiën is belast met de leiding van het traject. Voorbereidingen op financieel, juridisch en organisatorisch vlak vangen nog deze maand aan opdat in juli 2017 de start als een gecombineerde organisatie in de sui generis vorm mogelijk wordt, zegt Financiën.

Minister Gillmore Hoefdraad heeft vandaag gesprekken gevoerd met de bankdirecteuren, de raad van toezicht van de SPSB en de commissie van toezicht van de VCB. Zij hebben hun volledige medewerking toegezegd voor de fusie. Het accountantskantoor Lutchman & co en het advocatenkantoor Coster Advocaten zijn als financiële en juridische adviseurs aangesteld, dit vanwege eerder opgedane ervaring met de fusie van de VCB en de Landbouwbank.

Voordelen staatsbank
Het beleid van de regering is gericht op het stimuleren en in stand houden van een gezond financieel stelsel en efficiënte staatsinstellingen. Een staatsbank is in de unieke gelegenheid om bepaalde overheidsbeleidsdoelen te ondersteunen, zoals sociale en middenstand woningbouw, ontwikkeling van klein- en middelgroot ondernemerschap en van het coöperatiewezen, verschaffen van sociale verzekeringen aan kwetsbare doelgroepen ter versterking van hun sociaal-economische weerbaarheid en verzelfstandiging. De fusie die een grotere en sterkere bank zal opleveren zal vele voordelen opleveren aan deze processen, stelt Financiën.

De fusie van de SPSB en de VCB wordt gezien als een stap tot verhoogde efficiëntie van bedrijfsvoering, personele en financiële activa, en van benutting van staatsinvesteringen. Beide instituten bestrijken een uitgebreid klantenbestand van huishoudens en kleine- en middelgrote ondernemingen die door de overheid worden aangemerkt als onmisbare dragers voor de versterking van de binnenlandse productie en werkgelegenheid. De nieuwe bank zal zich verder inzetten voor het doeltreffend maken van het sociale vangnet voor minderdraagkrachtigen, een beter bereik naar de ‘unbancables’ toe, het leveren van maatwerk kredietverlening en het toegankelijk maken van persoonlijke verzekeringen en kleinschalige bedrijfsverzekeringen.

Het saneren en versterken van staatsbanken is eerder begonnen in 2015 met de fusie van de Landbouwbank en de VCB. De regering heeft daarbij een traject gevolgd om de noodzakelijke transformaties door te voeren zonder arbeidsplekken op te offeren. Door de gemoderniseerde functies ontstaan juist arbeidsplaatsen met een goed toekomstperspectief en de job satisfactie van het klantgericht bezig zijn en het wezenlijk kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname. De services aan de cliënten zullen gegarandeerd blijven en sterk worden verbeterd, deelt het ministerie mee.

Starnieuws