Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Van wie is de landaanwas?

Van wie is de landaanwas?

Resume:
Indien er landaanwas optreedt bij een perceelland dat aan de rivier ligt behoort deze toe aan de eigenaar van de oever en heeft de rechtstitel van eigendom (artikel 625 B.W.).  

In het Surinaams Juristenblad (SJB 2023 no. 1) is een belangwekkend von …