Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Van Samson ontevreden over verhoogde salarisrekening overheid

Van Samson ontevreden over verhoogde salarisrekening overheid

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Dat president Chandrikapersad Santokhi veiligheid, onderwijs en gezondheidszorg als prioriteitsgebieden van het in 2024 uit te voeren regeerbeleid heeft aangemerkt, vindt VHP-assembleelid Cedric van Samson prachtig. Maar belangrijker vindt hij het daadwerkelijk beschikbaar stellen van geld om het voorgenomen beleid te financieren. “Ik kijk uit naar de begrotingsbehandeling waarbij wij de middelen moeten gaan kanaliseren naar die richting”, zegt hij tegen de Ware Tijd.

Wat Van Samson tegenvalt is dat, in tegenstelling tot de begroting van dit jaar, meer middelen voor 2024 zijn opgebracht voor lonen en salarissen. “Dat stemt mij niet zo gunstig, omdat wij weten dat wij een inefficiënt, log overheidsapparaat hebben. We zijn dus niet in staat geweest om in het afgelopen jaar, met de wetgeving die is gekomen en actief is ingezet, ervoor te zorgen dat we juist minder uitgaven zouden hebben op lonen en salarissen”, concludeert de parlementariër. Hij hoopt dat tijdens de begrotingsbehandeling deze middelen “anders gekanaliseerd kunnen worden”.

“Die drie sfeergebieden moeten prioriteit genieten dan weet ik zeker dat het beleid voortgezet kan worden”

Erkent fouten

Van Samson vindt dat er een andere beloningsstructuur moet komen als wordt beoogd dat de prestaties bij onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg beter worden. Hij merkt op dat er internationale indicatoren zijn voor deze beleidssectoren waarop landen worden beoordeeld.

De politicus vindt het niet in de haak dat wanneer bijvoorbeeld de politie een loonsverhoging krijgt ambtenaren van Openbare Werken ook op de stoep van de regering staan voor loonaanpassing. Van Samson stelt dat wanneer er kennelijk onwil is om te snijden in overheidsuitgaven waar dat moet en die middelen beschikbaar te stellen voor veiligheid, gezondheidszorg en onderwijs “dan maak je niet de stappen in de juiste richting”.

Dat president Chandrikapersad Santokhi vrijdag bij het uitspreken van de jaarrede in De Nationale Assemblee heeft aangevoerd dat hij te enthousiast is geweest in zijn streven om verbetering te brengen en de samenwerking met coalitiepartners, is voor Van Samson een teken dat hij fouten erkent en zaken anders zal aanpakken. Wil de huidige coalitie een grote kans maken om terug te komen in de regering na de verkiezingen van 2025 zal vooral moeten worden geïnvesteerd in verbetering van gezondheidszorg, veiligheid en onderwijs, meent Van Samson. Communicatie met de samenleving is daarbij ook van wezenlijk belang.

Hij zegt dat de bevolking beseft dat er zonder opoffering, zoals nu gebeurt, geen verbetering en vooruitgang mogelijk is. De politicus brengt naar voren dat bij prijsstijging van goederen de ene persoon zich meer kan permitteren dan de andere, maar “we kunnen onszelf niet gezond maken, we kunnen onszelf geen educatie geven en we kunnen niet allemaal zelf zorgen voor onze veiligheid”. “Die drie sfeergebieden moeten prioriteit genieten dan weet ik zeker dat het beleid voortgezet kan worden”, aldus het VHP-assembleelid over de kansen van zijn partij om in de eerstkomende regering een plaats te hebben.